هم خانواده رحم چیست ?

bahram

عضو انجمن

هم خانواده رحم​

هم خانواده واژه رحم چیست ؟
تمامی هم خانواده های رحم را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
 • رحیم
 • مرحمت
 • رحمان
 • رحمه
 • مرحمت
 • مرحوم
 • رحمتی
 • ارحم
 • راحمین

مترادف رحم: بچه دان، بون، پوگان، تخمدان، زهدان، مشیمه | ترحم، دلسوزی، رافت، رحمت، شفقت، مهربانی، مهرورزی، بخشایش، عفو، گذشت

شراره

عضو فعال
 • رحیم
 • مرحمت
 • رحمان
 • رحمه
 • مرحمت
 • مرحوم
 • رحمتی
 • ارحم
 • راحمین

مترادف رحم: بچه دان، بون، پوگان، تخمدان، زهدان، مشیمه | ترحم، دلسوزی، رافت، رحمت، شفقت، مهربانی، مهرورزی، بخشایش، عفو، گذشت
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا