هم خانواده هجر

MINA

عضو انجمن

هم خانواده هجر چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه هجر ؟
واژه های هم خانواده « هجر » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. مهاجر
 2. مهاجرین
 3. هجرت
 4. اهتجار
 5. هاجر
 6. تهجیر
 7. مهجور

مترادف واژه هجر: جدایی، دوری، فراق، مفارقت، هجران

متضاد واژه هجر: وصل

harly

تازه وارد
 1. مهاجر
 2. مهاجرین
 3. هجرت
 4. اهتجار
 5. هاجر
 6. تهجیر
 7. مهجور

مترادف واژه هجر: جدایی، دوری، فراق، مفارقت، هجران

متضاد واژه هجر: وصل

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا