هرگاه حاصل ضرب دو عدد برابر یک باشد آن دو عدد را چه میگویند ?

erfan

عضو انجمن

حاصل ضرب دو عدد برابر یک باشد​

هرگاه حاصل ضرب دو عدد برابر یک باشد آن دو عدد را چه میگویند ?
 
پاسخ درست
آن دو عدد را معکوس یک دیگر می نامند.
صفر تنها عددی است که معکوس ندارد؛ چون کسری که مخرج آن صفر باشد تعریف نشده است. برای معکوس کردن اعداد باید جای صورت و مخرج را عوض کنیم. عوض کردن علامت کسر به معنی قرینه کردن می باشد و به آن معکوس گفته نمی شود.

کسر های معکوس.jpg

Husin6544

عضو انجمن
آن دو عدد را معکوس یک دیگر می نامند.
صفر تنها عددی است که معکوس ندارد؛ چون کسری که مخرج آن صفر باشد تعریف نشده است. برای معکوس کردن اعداد باید جای صورت و مخرج را عوض کنیم. عوض کردن علامت کسر به معنی قرینه کردن می باشد و به آن معکوس گفته نمی شود.

کسر های معکوس.jpg
 
آخرین ویرایش:
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا