معنی ضرب المثل یک ستاره توی آسمان ندارد

شراره

عضو انجمن

معنی ضرب المثل یک ستاره توی آسمان ندارد​

مفهوم و ریشه ضرب المثل یک ستاره هم توی آسمان ندارد چیست ؟ ریشه ضرب المثل یک ستاره در آسمان ندارد چیست ؟
 

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا