معنی ضرب المثل دندان طمع را کندن

پاسخ درست
معنی اصطلاح -> دندان طمع [ را ] از چیزی کندن / کشیدن

از چیزی قطع امید / چشم پوشی کردن
مثال:
از این کار چیزی جز زحمت نصیب ما نخواهد شد. بهتر این است که دندان طمع رااز آن بکنیم.
توضیح:
همچنین ← «از خیر چیزی گذشتن»
و ← «قید چیزی را زدن»

طمع در لغت، به معنای حرص بر چیزی ، چشم داشت، فریفته بودن و مال دوستی است و دندان طمع را کندن یعنی دوری از حرص و زیاده خواهی.

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت
معنی اصطلاح -> دندان طمع [ را ] از چیزی کندن / کشیدن

از چیزی قطع امید / چشم پوشی کردن
مثال:
از این کار چیزی جز زحمت نصیب ما نخواهد شد. بهتر این است که دندان طمع رااز آن بکنیم.
توضیح:
همچنین ← «از خیر چیزی گذشتن»
و ← «قید چیزی را زدن»

طمع در لغت، به معنای حرص بر چیزی ، چشم داشت، فریفته بودن و مال دوستی است و دندان طمع را کندن یعنی دوری از حرص و زیاده خواهی.
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا