• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

معنی ضرب المثل دندان طمع را کندن

پاسخ درست
معنی اصطلاح -> دندان طمع [ را ] از چیزی کندن / کشیدن

از چیزی قطع امید / چشم پوشی کردن
مثال:
از این کار چیزی جز زحمت نصیب ما نخواهد شد. بهتر این است که دندان طمع رااز آن بکنیم.
توضیح:
همچنین ← «از خیر چیزی گذشتن»
و ← «قید چیزی را زدن»

طمع در لغت، به معنای حرص بر چیزی ، چشم داشت، فریفته بودن و مال دوستی است و دندان طمع را کندن یعنی دوری از حرص و زیاده خواهی.

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت
معنی اصطلاح -> دندان طمع [ را ] از چیزی کندن / کشیدن

از چیزی قطع امید / چشم پوشی کردن
مثال:
از این کار چیزی جز زحمت نصیب ما نخواهد شد. بهتر این است که دندان طمع رااز آن بکنیم.
توضیح:
همچنین ← «از خیر چیزی گذشتن»
و ← «قید چیزی را زدن»

طمع در لغت، به معنای حرص بر چیزی ، چشم داشت، فریفته بودن و مال دوستی است و دندان طمع را کندن یعنی دوری از حرص و زیاده خواهی.
 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا