• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

داستان ضرب المثل ماه پشت ابر نمی ماند

ضرب المثل ماه پشت ابر نمی ماند​

از روزگاران گذشته ضرب المثل هایی برای ما به یادگار مانده که در خور
تاٌمل و تفکر است . یکی از این ضرب المثل ها « ماه پشت ابر نمی ماند » می باشد .
اگر قدری فکر کنیم می فهمیم که ماه زیباتر و بزرگتر از این است که پشت ابر مخفی شود
پس چرا باید پشت ابر بماند و یا شاید بادی بوزد وابرها را با خود ببرد و ماه زیبا از پشت
ابر پیدا شود ، ولی این ظاهر قضیه است و معنی این ضرب المثل بسیار فراتر از این
مفهوم است . این ضرب المثل در مورد کسانی به کار می رود که به جای یکرنگی ،صفا
وصمیمیت ومهربانی ، دو رویی ،ریا و مکر و حیله راانتخاب کرده اند و همیشه می خواهند
با دروغ به اهدافشان برسند .اینان برای رسیدن با اهدافشان گاهی کاه را کوه وگاهی کوه را
کاه می کنند ود راین را ه از هیچ کوششی دریغ نمی کنند . اینان در ظاهر خود را دلسوز
دیگرا ن و دایه هایی بهتر از مادر می دانند .
ضرب المثل ” ماه همیشه زیر ابر نمی ماند ” اشاره به از بین نرفتن راستی و واقعیت
دارد.
این مثل بیان می دارد که حقیقت همیشه پنهان نیست و واقعیت روزی عیان خواهد شد.
باید این حقیقت راپذیرفت که عاقبت راستگویی نجات است و عاقبت دروغگویی حسرت و
پشیمانی . از این رو این ضرب المثل برای آشکار شدن حقیقت مورداستفاده قرار می گیرد
و فریبکاری برای همیشه پنهان نخواهد ماند
شاید برای مدتی آسمان ، ابری باشد و تاریکی همه جا را فراگرفته باشد ؛ لکن این وضع
ادامه نخواهد یافت بنابراین به این واقعیت می رسیم که حقیقت همیشه مخفی نمی ماند و
بالاخره آشکار می شود. در واقع در این مثَل، حقیقت به ماهی تشبیه شده که در پشت ابرها
پنهان شده و چون ابرها ( که مانند زمان) سریع می گذرند، سرانجام حقیقیت از ورای آن نمود
پیدا می کند.در جهان هر عملی عکس العمل و بازتابی دارد؛ اگر شخصی دروغ بگوید، روزی دروغ
هایش برملا خواهد شد، اگر شخصی دیگران را فریب دهد به طور یقین دیگران هم او را

فریب خواهند داد و … هزاران کار خوب و بدی که هیچ گاه پشت ابر تمی ماند و نتیجه اش
حتما مشخص خواهد شد.
کوتاه سخن آنکه ؛ این ضرب المثل تنها در مورد مکر و حیله به کار نمی رود؛ بلکه اگر
فردی به دیگران بدون توقع خوبی می کند ولی کسی زحماتش را متوجه نمی شود و
قدردانی نمی کند، بالاخره روزی نتیجه این زحمات و کارهای خوبش را که به اصطلاح،
«پشت ابر مخفی مانده،» خواهد دید .
منبع
 

stabekiove

عضو فعال

ماه پشت ابر نمی ماند​

در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید.

معنی ضرب المثل ماه پشت ابر نمی‌ماند​

۱- یعنی حقیقت همیشه مخفی نمی ماند و بالاخره آشکار می شود. در واقع در این مثَل، حقیقت به ماهی تشبیه شده که در پشت ابرها پنهان شده و چون ابرها ( که مانند زمان) سریع می گذرند، سرانجام حقیقیت از ورای آن نمود پیدا می کند.

۲- این ضرب المثل را برای کسی به کار می برند که سعی دارد با مکر و حیله دیگران را فریب دهد ولی آخرسر، فریبش آشکار می شود و آبروی خودش می رود. مثلا فروشنده ای که همیشه سعی دارد جنس نامرغوبش را با دروغ به مشتری بفروشد، در نهایت، نامرغوبی اجناسش بر همگان شناخته خواهد شد و کسی سراغ او نخواهد رفت.

۳- در جهان هر عملی عکس العمل و بازتابی دارد؛ اگر شخصی دروغ بگوید، روزی دروغ هایش برملا خواهد شد، اگر شخصی دیگران را کلک بزند، حتما او را کلک خواهند زد و … و هزاران کار خوب و بدی که هیچ گاه پشت ابر تمی ماند و نتیجه اش حتما مشخص خواهد شد.

۴- این ضرب المثل تنها در مورد مکر و حیله به کار نمی رود؛ مثل اگر فردی به دیگران بدون توقع خوبی می کند ولی کسی زحماتش را متوجه نمی شود و قدردانی نمی کند، بالاخره روزی نتیجه این زحمات و کارهای خوبش را که به اصطلاح، پشت ابر مخفی مانده، خواهد دید.

ضرب المثل ماه پشت ابر نمی ماند به انگلیسی​

Nothing can be hidden forever

نکته: این ضرب المثل را با این عنوان هم بیان می کنند: آفتاب پشت ابر نمی ماند
 

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا