داستان ضرب المثل ماه پشت ابر نمی ماند

ضرب المثل ماه پشت ابر نمی ماند​

از روزگاران گذشته ضرب المثل هایی برای ما به یادگار مانده که در خور
تاٌمل و تفکر است . یکی از این ضرب المثل ها « ماه پشت ابر نمی ماند » می باشد .
اگر قدری فکر کنیم می فهمیم که ماه زیباتر و بزرگتر از این است که پشت ابر مخفی شود
پس چرا باید پشت ابر بماند و یا شاید بادی بوزد وابرها را با خود ببرد و ماه زیبا از پشت
ابر پیدا شود ، ولی این ظاهر قضیه است و معنی این ضرب المثل بسیار فراتر از این
مفهوم است . این ضرب المثل در مورد کسانی به کار می رود که به جای یکرنگی ،صفا
وصمیمیت ومهربانی ، دو رویی ،ریا و مکر و حیله راانتخاب کرده اند و همیشه می خواهند
با دروغ به اهدافشان برسند .اینان برای رسیدن با اهدافشان گاهی کاه را کوه وگاهی کوه را
کاه می کنند ود راین را ه از هیچ کوششی دریغ نمی کنند . اینان در ظاهر خود را دلسوز
دیگرا ن و دایه هایی بهتر از مادر می دانند .
ضرب المثل ” ماه همیشه زیر ابر نمی ماند ” اشاره به از بین نرفتن راستی و واقعیت
دارد.
این مثل بیان می دارد که حقیقت همیشه پنهان نیست و واقعیت روزی عیان خواهد شد.
باید این حقیقت راپذیرفت که عاقبت راستگویی نجات است و عاقبت دروغگویی حسرت و
پشیمانی . از این رو این ضرب المثل برای آشکار شدن حقیقت مورداستفاده قرار می گیرد
و فریبکاری برای همیشه پنهان نخواهد ماند
شاید برای مدتی آسمان ، ابری باشد و تاریکی همه جا را فراگرفته باشد ؛ لکن این وضع
ادامه نخواهد یافت بنابراین به این واقعیت می رسیم که حقیقت همیشه مخفی نمی ماند و
بالاخره آشکار می شود. در واقع در این مثَل، حقیقت به ماهی تشبیه شده که در پشت ابرها
پنهان شده و چون ابرها ( که مانند زمان) سریع می گذرند، سرانجام حقیقیت از ورای آن نمود
پیدا می کند.در جهان هر عملی عکس العمل و بازتابی دارد؛ اگر شخصی دروغ بگوید، روزی دروغ
هایش برملا خواهد شد، اگر شخصی دیگران را فریب دهد به طور یقین دیگران هم او را

فریب خواهند داد و … هزاران کار خوب و بدی که هیچ گاه پشت ابر تمی ماند و نتیجه اش
حتما مشخص خواهد شد.
کوتاه سخن آنکه ؛ این ضرب المثل تنها در مورد مکر و حیله به کار نمی رود؛ بلکه اگر
فردی به دیگران بدون توقع خوبی می کند ولی کسی زحماتش را متوجه نمی شود و
قدردانی نمی کند، بالاخره روزی نتیجه این زحمات و کارهای خوبش را که به اصطلاح،
«پشت ابر مخفی مانده،» خواهد دید .
منبع
 

stabekiove

عضو فعال

ماه پشت ابر نمی ماند​

در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید.

معنی ضرب المثل ماه پشت ابر نمی‌ماند​

۱- یعنی حقیقت همیشه مخفی نمی ماند و بالاخره آشکار می شود. در واقع در این مثَل، حقیقت به ماهی تشبیه شده که در پشت ابرها پنهان شده و چون ابرها ( که مانند زمان) سریع می گذرند، سرانجام حقیقیت از ورای آن نمود پیدا می کند.

۲- این ضرب المثل را برای کسی به کار می برند که سعی دارد با مکر و حیله دیگران را فریب دهد ولی آخرسر، فریبش آشکار می شود و آبروی خودش می رود. مثلا فروشنده ای که همیشه سعی دارد جنس نامرغوبش را با دروغ به مشتری بفروشد، در نهایت، نامرغوبی اجناسش بر همگان شناخته خواهد شد و کسی سراغ او نخواهد رفت.

۳- در جهان هر عملی عکس العمل و بازتابی دارد؛ اگر شخصی دروغ بگوید، روزی دروغ هایش برملا خواهد شد، اگر شخصی دیگران را کلک بزند، حتما او را کلک خواهند زد و … و هزاران کار خوب و بدی که هیچ گاه پشت ابر تمی ماند و نتیجه اش حتما مشخص خواهد شد.

۴- این ضرب المثل تنها در مورد مکر و حیله به کار نمی رود؛ مثل اگر فردی به دیگران بدون توقع خوبی می کند ولی کسی زحماتش را متوجه نمی شود و قدردانی نمی کند، بالاخره روزی نتیجه این زحمات و کارهای خوبش را که به اصطلاح، پشت ابر مخفی مانده، خواهد دید.

ضرب المثل ماه پشت ابر نمی ماند به انگلیسی​

Nothing can be hidden forever

نکته: این ضرب المثل را با این عنوان هم بیان می کنند: آفتاب پشت ابر نمی ماند
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا