• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

نمونه گزارش پیشرفت پایان نامه

پاسخ درست
اینجانب مهران مدیری دانشجوی رشته معماری به شماره دانشجویی ۷۶44۴۱۰۱ که مشغول انجام تحقیقی با عنوان: مکان یابی و طراحی نماد شهری جدید برای شهر مشهد و طراحی فضاهای شهری پیرامون آن به راهنمایی جناب آقای دکتر افضلیان و با مشورت مهندس احمدی می باشم گزارش اقدامات و فعالیت های انجام شده خود را طی ۲ ماه گذشته به شرح زیر به استحضار دانشکده تحصیلات تکمیلی می رسانم :

در ادامه تحقیقات، نتایج حاصل از بررسی طرح جامع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این نتایج جهت مکان یابی و آغاز تحقیقات طرح نماد شهری مورد استفاده قرار میگیرد. نخست بررسی موقعیت بافت تاریخی و پتانسیل ها و نقاط عطف موجود در شهر مشهد، با توجه به موقعیت بافت تاریخی و پتانسیلها، تعیین شعاع و تعیین حریم طراحی مدنظر قرار گرفت.

در راستای توسعه فیزیکی شهر که به سمت جنوب بوده و وجود محور تاریخی...

bozorgmehr

عضو انجمن
اینجانب هما سینایی دانشجوی رشته آمار به شماره دانشجویی ۷۳98۳۱۰ که مشغول انجام تحقیقی با عنوان: ارزشیابی برنامه های گروه های آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به راهنمایی جناب آقای دکتر شایان و با مشاوره جناب آقای دکتر عرفانیان، گزارش اقدامات و فعالیتهای انجام شده خود را طی ۲ ماه گذشته به شرح زیر به استحضار تحصیلات تکمیلی میرسانم :

پس از تدوین پرسشنامه مقدماتی، به منظور کنترل نهایی، تعیین روایی محتوا و روایی صوری، پرسشنامه تحت بررسی متخصصین رشته پزشکی قرار گرفت و از طریق انطباق آن با برنامه ستاد انقلاب فرهنگی دوره دکتری پزشکی، پس از تغییرات و اصلاحات لازم تکمیل و اجرا.گردید

به منظور تکمیل پرسشنامه فوق جلسهای در تاریخ ۸6/۳/۱۲ در دانشکده پزشکی برگزار گردید که به دلیل کثرت سؤال ها، بخشی از پرسش نامه در جلسه مذکور و بخش دیگر آن پس از دو هفته توسط دانشجویان تکمیل و برگشت داده شد که البته با پی گیری های فراوان پژوهشگر، از تعداد ۵۹ پرسشنامه ۵۵ عدد برگشت داده شد.

بررسی فوق در حال حاضر در مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات قرار دارد. فعالیت های انجام گرفته تا به حال بدین صورت است که با بررسی ۵۵ پرسش نامه تکمیل شده توسط دانشجویان پزشکی، 5 پرسش نامه به دلیل وجود نقص در پاسخ های داده شده، مخدوش شناخته شد و از بقیه پرسش نامه ها جدا گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی مثل درصدها، فراوانی و میانگین استفاده می شود. درصدها و فراوانی پاسخ های داده شده مربوط به هر مقیاس در گروههای مختلف به دست آمده و میانگین مربوط به آنها هم در هر گروه به طور جداگانه به دست خواهد آمد که در حال حاضر این مرحله از کار نیمه تمام می باشد.
همچنین همراه با انجام مراحل فوق، پژوهشگر به مطالعه، جستجو و بررسی منابع موجود پیرامون موضوع تحقیق پرداخته است
 

خفن

عضو انجمن
اینجانب مهران مدیری دانشجوی رشته معماری به شماره دانشجویی ۷۶44۴۱۰۱ که مشغول انجام تحقیقی با عنوان: مکان یابی و طراحی نماد شهری جدید برای شهر مشهد و طراحی فضاهای شهری پیرامون آن به راهنمایی جناب آقای دکتر افضلیان و با مشورت مهندس احمدی می باشم گزارش اقدامات و فعالیت های انجام شده خود را طی ۲ ماه گذشته به شرح زیر به استحضار دانشکده تحصیلات تکمیلی می رسانم :

در ادامه تحقیقات، نتایج حاصل از بررسی طرح جامع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این نتایج جهت مکان یابی و آغاز تحقیقات طرح نماد شهری مورد استفاده قرار میگیرد. نخست بررسی موقعیت بافت تاریخی و پتانسیل ها و نقاط عطف موجود در شهر مشهد، با توجه به موقعیت بافت تاریخی و پتانسیلها، تعیین شعاع و تعیین حریم طراحی مدنظر قرار گرفت.

در راستای توسعه فیزیکی شهر که به سمت جنوب بوده و وجود محور تاریخی که در این سمت میباشد، نقاطی که قابلیت طرح را داشته باشد، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.

دلایل انتخاب این مراکز با توجه به موقعیت بافت تاریخی، شرایط اجتماعی و فرهنگی، کمبود تأسیسات و خدمات مناسب شهری و مهم تر از همه عدم وجود یک نشانه شهری مناسب در این ناحیه ها بوده است.

مکانهایی که جهت موضوع تحقیق پیشنهاد میگردد: نخست انتهای محور تاریخی باغ نادری و محدوده میدان آب حدفاصل خیابانهای خسروی، دانشگاه، شیرازی و بالا خیابان، محدوده میدان لاله و ورودی جنوب شرقی مشهد؛ سوم محدوده رباط و دروازه تهران حد فاصل خیابانهای رباط، مطهری، ابوطالب، امام خمینی؛ طبرسی و ورودی شهرک ال تیمور.

در ادامه تحقیقات، موقعیت هر یک از مکان های فوق را مورد بررسی قرار داده و با توجه به ضوابط و شرایط طرح جامع به بررسی کمی و کیفی هر یک از مناطق پرداختم.

با توجه به موضوع طرح، از نمونه های طراحی شده و یا مشابه که در گذشته مورد تجربه واقع شده است مواردی جمع آوری شد که در بخش سوابق و پیشینه طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بررسی نمادها و الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی که از مهمترین قسمتهای تحقیق میباشد در حال انجام است.
 
پاسخ درست

nosano

عضو انجمن
اینجانب رضا متوسلیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ء کشاورزی به شماره دانشجویی ۵۷۵۵۴۴۱۰ که مشغول انجام تحقیقی با عنوان: مقایسه سطوح مختلف پودر سیر بر روی فلور باکتریهایی روده، چربیهای سرم خون و عملکرد دو گروه جوجه های گوشتی آرین و واس به راهنمایی جناب آقای دکتر معین راد و با مشورت دکترعلی پور می باشم گزارش اقدامات و فعالیت های انجام شده خود را طی ۲ ماه گذشته به شرح زیر به استحضار تحصیلات تکمیلی دانشکده می رسانم :

پس از انجام مراحل آماده سازی سالن شامل ضد عفونی، پن بندى و… جوجه ها به سالن انجام آزمایش منتقل شدند و به صورت راندوم داخل پنها دسته بندی شدند.

تغذیه پنها روزانه و به طور مرتب انجام می شود. آمار تلفات هر ۲۴ ساعت یکبار یادداشت برداری می شود. در پایان هفته، وزن کشی دان برای محاسبه ضریب تبدیل صورت میگیرد. در همچنین در پایان هفته سوم و ششم از بین تکرارهای هر سطح به طور تصادفی نمونه برداری از روده جهت تعیین فلور باکتریایی روده انجام شده است.

واکسیناسیون و انجام تیترهای سرمی، و کشتهای آنتی بیوگرام طبق نظر دامپزشک مشاور انجام می پذیرد.
 

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , دانلود آهنگ , امداد ام وی ام
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا