نمونه سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی​

ایران در سال 1390 چند نفر جمعیت داشت؟
پاسخ:
75 میلیون نفر
2-کدام یک از کشور های همسایه ایران پرجمعیت هستند؟
پاسخ:
پاکستان -ترکیه
3-کدام یک از کشورهای همسایه ایران کم جمعیت هستند؟
پاسخ:
ارمنستان – کویت –بحرین – قطر – امارات متحده عربی – آذربایجان – ترکمنستان
4-جمعیت چگونه افزایش می یابد؟
پاسخ:
اگر تعداد افرادی که متولد می شوند بیشتر از افرادی که میمیرند باشد جمعیت افزایش می یابد.
5 -جمعیت چگونه کاهش می یابد؟
پاسخ:
اگر تعداد افرادی که متولد می شوند کمتر از افرادی که میمیرند باشد، جمعیت کاهش می یابد.
6-رشد منفی جمعیت چگونه اتفاق می افتد؟
پاسخ:
در برخی کشورها مانند سوئیس و دانمارک تعداد زاد و ولد ها کمتراز مرگ و میر ها شده است .به این رشد، رشد منفی هم می گویند.
7-جمعیت را به چند گروه سنی می توان تقسیم کرد؟
پاسخ:
گروه 1 : جمعیت یکسال تا 25 سال کودکان و نوجوانان و جوانان
گروه 2: بزرگ سالان 25 تا 65 سال
گروه 3: سالمندان بیشتر از 65 سال
8-با منفی شدن رشد جمعیت چه مشکلاتی برای یک کشور ایجاد می شود؟
پاسخ:
با کم شدن زاد و ولد، جمعیت جوان کاهش و تعداد سالمندان افزایش می یابد و جامعه از نیروی جوان که می تواند کار کند و با فعّالیّت های اقتصادی و آموختن علم به پیشرفت کشور کمک کند، محروم می شود.
9-مسئولیت سرشماری جمعیت در ایران بر عهده چه سازمانی است؟
پاسخ:
مرکز آمار ایران
10 -اطلاعات مربوط به سرشماری جمعیت را چگونه می توان بدست آورد؟
پاسخ:
استفاده از کتابها و نشریات مرکز آمار ایران، با وارد شدن به پایگاه اینترنتی آن، اطلاعات مورد نظرمان را درباره جمعیت به دست بیاوریم.
11-منظور از تراکم جمعیت چیست؟
پاسخ:
به نسبت افرادی که در یک مکان زندگی میکنند، تراکم جمعیت آن مکان می گویند.
12-تراکم جمعیت یک منطقه را چگونه محاسبه می کنند؟
پاسخ:
برای محاسبه تراکم جمعیت یک منطقه، جمعیت آن منطقه را بر مساحت آن تقسیم می کنند.

13-تراکم جمعیت کشورمان در سال 1390 در هر کیلومتر مربع چند نفر بوده است؟
پاسخ:
معادل 1/49 نفر در کیلومتر مربع
مساحت قسمت هایی از دشت کویر و دشت لوت از مساحت کل کشور کم شده است.
مساحت قابل سکونت (1/527/495 میلیون کیلومتر مربع)

14-عوامل مؤثر در تراکم پایین یا کم جمعیت کدامند؟
پاسخ:
در نواحی داخلی ایران به دلیل کمبود بارندگی، آب و هوای گرم و خشک و خاک های نامساعد و شور، جمعیت بسیار کمی زندگی میکنند.
15-کدام مناطق ایران خالی از جمعیت است؟
پاسخ:
دشت کویر
پاسخ: – دشت لوت
16-عوامل مؤثر در تراکم بالا و زیاد جمعیت کدامند؟
پاسخ:
-پایتخت بودن یک منطقه مانند تهران که بسیاری از سازما نهای مهم دولتی، دانشگا هها، بیمارستان ها و صنایع در آن متمرکز شده اند
-مناطق جلگه ای به دلیل وجود باران کافی –آب فراوان –هوای معتدل – خاک حاصلخیز مانند : جلگه های کناره ی دریای مازندران
-وجود معادن و ذخایر چون نفت و گاز مانند: خوزستان
-مناطق کوهپایه ای به دلیل وجود خاک حاصلخیز و بارندگی کافی مانند: کوهپایه های البرز وزاگرس
17-پرتراکم ترین و پرجمعیت ترین ناحیه کشورمان کدام منطقه است؟پاسخ: تهران
18- دو کشور که رشد جمعیت منفی داشته اند نام ببرید؟
جواب:
سوئیس و دانمارک

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا