نمونه سوالات درس ۴ مطالعات اجتماعی هفتم

نمونه سوالات درس ۴ مطالعات اجتماعی هفتم​

1. مقررات چند نوع است برای هر کدام مثال بزنید.
گاهی مقررات به صورت دستور های مذهبی و اخلاقی است
. برای مثال، هیچ کس نباید با کفش وارد نمازخانه و مسجد شود.
گاهی گروه های اجتماعی به صورت توافق یا عادت و رسم از مقررّاتی پیروی میکنند؛
. برای مثال، ایستادن در صف اتوبوس و یا نانوایی، قاعده ای اجتماعی است که مردم برای حفظ نظم آن را پذیرفته و رعایت می کنند.
هرگاه مقررات به وسیلهٔ یک نهاد دارای صلاحیت مثل مجلس تصویب شود،
. برای مثال، ممنوعیت عبور از چراغ قرمز، یک قانون راهنمایی و رانندگی است که در مجلس تصویب شده است و چنانچه راننده ای از آن تخلف کند جریمه می شود.

2. مهمترین قانون هر کشور چیست؟
قانون اساسی

3. در قانون اساسی هر کشور چه چیزهایی معین شده است؟
مهم ترین حقوق ملت و همچنین مهم ترین روابط و وظایف حکومت و مردم

4. قانون اساسی در چه تاریخی به همه پرسی (رأگیری) گذاشته شد ونظر مردم درباره ی آن چه بود؟
در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۸ به همه پرسی گذاشته شد و مردم به
آن رأی مثبت یا آری دادند

5. قانون اساسی چند اصل دارد؟
۱۷۷ اصل

6. وظیفه قوه مقننه چیست؟
قوهٔ مقننه تهیه و تصویب قوانین عادی کشور را در چار چوب قانون اساسی به عهده دارد

7. قوه مقننه از چند بخش تشکیل شده است و وظیفه هر کدام را بنویسید؟
الف) مجلس شورای اسلامی ب) شورای نگهبان
وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی تهیه و تصویب قانون
وظیفه شورای نگهبان

الف) این شورا همهٔ قوانینی را که مجلس تصویب می کند با قانون اساسی و اصول احکام دین اسلام تطبیق می دهد و اگر قوانین تصویب شده
با قانون اساسی و اصول احکام دین مغایرت داشت آنها را رد می کند یا دوباره به مجلس برمی گرداند تا اصلاح شود.
ب) این شورا بر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود مانند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، نظارت می کند
و پس از بررسی و تأیید صلاحیت نامزد های انتخابات به آنها اجازهٔ انتخاب شدن می دهد.

8. نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای چه مدت و چگونه انتخاب می شوند؟
آنها برای یک دورهٔ چهار ساله از سوی مردم مناطق مختلف کشور ما انتخاب میشوند

9. رئیس مجلس چگونه انتخاب می شود؟
نمایندگان، از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجلس انتخاب می کنند

10. نمایندگان مجلس (قانون گذاران) با توجه به چه چیزی قانون وضع می کنند؟
قانون گذاران با توجه به نیازها و موضوعات مختلف جامعه سعی می کنند بهترین قوانین را وضع کنند.

11- چرا باید بهترین افراد برای نمایندگی مجلس انتخاب شود؟
به دلیل اهمیت زیاد وضع قانون

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا