نمونه سوالات درس ۱ مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات درس ۱ مطالعات اجتماعی هفتم​

۱-حق یا حقوق چیست و مثال بزنید؟
پاسخ انتظاری که ما از دیگران داریم؛یعنی وظایف و مسئولیت دیگران در قبال ما را حق یا حقوق میگویند.مثلاً ما در مدرسه حق داریم مورد تنبیه بدنی و تبعیض قرار نگیریم.
خداوند با آفرینش انسان حقوقی به او عطا کرده است منظور از این حقوق چیست؟انسان به دلیل مقام انسانی اش شایستگی این حقوق را دارد. انسان ها از ابتدای خلقت و تولد و بزرگ شدن دارای حقوق طبیعی هستند.

۲-سه مورد از حقوق ما در محیط و اجتماع را بنویسید؟
پاسخ:۱-هر فرد حق دارد از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی استفاده کند-۲-هر فرد حق دارد در محیطی سالم،پاک و تمیز استفاده کند-همه حق دارند در کوچه و خیابان امنیت داشته باشند.

۳-آیا انسان می تواند به تنهایی زندگی کند؟چرا؟
پاسخ:خیر، ما انسان ها در شهر و روستا یا محله به دلیل رفع نیاز های مادی و معنوی خود از دیگران کمک میگیریم ما از تولد با دیگران ارتباط برقرار می کنیم و وارد جامعه می شویم و سپس به کلاس می رویم و بعد ازدواج می کنیم و با همسر و فرزند زندگی می کنیم.

۴-تبعه یک کشور بودن یعنی چه؟
پاسخ:هر فردی تبعه یک کشور است؛ مثلاً ما تبعه کشور ایران هستیم.تبعه کشور بودن موجب می شود افراد حقوقی بر مبنای قوانین آن کشور داشته باشد

۵-چند مورد از حقوق ما در خانه و خانواده نام ببرید؟
پاسخ:•هر فرد حق دارد نام و نام خانوادگی و شناسنامه داشته باشد•فرزاندان باید از توجه و محبت پدر و مادر برخوردار باشند•ما حق داریم محل تحصیل را در اختیار داشته باشیم و استعداد های خود را شکوفا کنیم•فرزندان حق دارند مسکن،غذا و لباس مناسب داشته باشند

۶-کدام یک از گزینه ها زیر مهم این حق انسان است؟
پاسخ: الف)حق داشتن امنیت ب)حق داشتن نام و شناسنامه ✓ج)حق حیات و زندگی د)حق محیط پاکیزه

۷-موسساتی که با همکاری مردم برای بهداشت و سلامتی،آموزش و امنیت مردم تلاش می کنند؟
بهداشت و درمان_آموزش و پرورش_نیروی انتظامی

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا