نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هفتم درس 20

سوالات مطالعات اجتماعی درس 20​

1 -در ایران باستان شیوه حکومت چگونه بود؟
پاسخ: در ایران باستان شیوه. حکومت پادشاهی بود. شاهان در ابتدای سلطنت در حضور بزرگان کشور، تاج گذاری می کردند و در کاخ بر تخت می نشستند . شاه قدرت مطلق داشت و همه باید از او فرمان می بردند. حکومت موروثی بود یعنی از پدر به پسر به ارث می رسید. البته گاهی بر سر جانشینی شاه و به دست آوردن قدرت، آن چنان اختلافات شدیدی پیش می آمد که حتی منجر به کشتن افراد و جنگ و خون ریزی می شد.

2-از نظر پادشاهان ایران باستان مقام شاهی چه مقامی بود؟
پاسخ: شاهان ایران باستان خود را برگزیده آسمان و نماینده اهورامزدا می دانستند و معتقد بودند که به حکم او فرمان می رانند . در اغلب کتیبه های به جای مانده، جمله هایی که این موضوع را نشان بدهد، وجود دارد. البته این عقیده هم وجود داشت که اگر شاه از مسیر قانون و عدالت منحرف شود حمایت اهورایی از او گرفته می شود و بزرگان و موبدان می توانستند شاه را عزل یا برکنار کنند.

3-پادشاهان به چه اموری فرمانروایی ومطلق داشتند؟
پاسخ: شاهان بر امور اداری، نظامی و مذهبی فرمانروایی مطلق داشتند
4 -فرمان های پادشاه چه حکمی داشت ؟ و فرمان های مهم چه نشانی داشت؟
پاسخ: این فرمان ها، قانون هایی بودند که باید در سراسر کشور اجرا می شدند و هیچ کس نباید از آنها سرپیچی می کرد .روی فرمان ها و نامه های مهم، مُهرهای مخصوص شاه زده می شد.

5 -چرا در دوره اشکانیان، قدرت و نفوذ پادشاهان مانند سایر شاهان ایران باستان نبود؟
پاسخ: چون در این دوره، خاندان های محلی از نفوذ و قدرت زیادی برخوردار بودند و شاهان مجبور بودند در اداره کشور باآنها مشورت کنند.

6 -در دوره اشکانیان چند مجلس برای تصمیم گیری به وجود آمده بود؟
پاسخ: مجلس شاهی، مجلس بزرگان و مجلس مهستان.

7 -علت وجود شغل ها و مقام های مختلف برای اداره کشور در دولت های ایران باستان چه بود؟
پاسخ: قلمرو وسیع

8-زندگی شاهان چگونه بود و هزینه زندگی آنان چگونه تأمین می شد؟
پاسخ: زندگی شاهان هزینه زیادی داشت .گاهی آنها صدها خدمه را به کار می گرفتند .اینکه درآمد های کشور چگونه خرج بشود بستگی به نظر شاهان داشت .مخارج سنگین دربار، از گرفتن مالیات از مردم تأمین می شد .اغلب شاهان به ثروت اندوزی می پرداختند و نه تنها به فکر آسایش مردم نبودند بلکه به آنها ظلم می کردند.البته گاهی نیز به ندرت شاهانی پیدا می شدند که سعی می کردند با عدالت رفتار کنند.
9 -مقام‌های مهم حکومتی بعد از مقام شاه را نام ببرید و وظایف آنها را ذکر کنید.
پاسخ: وزیر بزرگ مهمترین مقام بعد از شاه و مسئول کار های اداری مملکت بود
رئیس دربار یا تشریفات مسئول رسیدگی به کار های کاخ شاهی(مراسم و جشن های مختلف، انبار و ذخیره کردن محصولات غذایی در کاخ، توزیع جیره ∗ کارکنان، نظارت بر کار هنرمندان، صنعتگران داخل کاخ و ) بود
منشیان و دبیران کارهای اداری و مالی و نوشتن نامه ها بر عهده آنها بود و گاه به چند زبان آشنایی داشتند
مأموران مخفی شاه اولین بار در زمان داریوش افرادی به عنوان مأمور مخفی انتخاب شدند که به آنها چشم و گوش های شاه می گفتند. مأموران مخفی شاهان از قسمت های مختلف کشور گزارش تهیه میکردند و به شاه می دادند


10 -تقسیمات کشوری برای اولین بار توسط چه کسانی اتفاق افتاد و این تقسیمات چگونه بود؟
پاسخ: ایرانیان، برای اولین بار تقسیم سرزمین به بخشهای مختلف را ابداع کردند .برای مثال، داریوش کشور را برای اداره بهتر به 23 قسمت، تقسیم کرده بود که به هر قسمت یک ایالت می گفتند .برای هر ایالت یک شهربان انتخاب می کردند که معمولاً از مقام های حکومتی یا اعضای خانواده شاه بود. هر بخش، از مرکز فرماندهی یا پایتخت، دستور می گرفت و موظف بود همه کا رها را طبق نظر شاه انجام دهد.

11 -پایتخت حکومت های ایران باستان را ذکر کنید.
پاسخ: مادها همدان( هگمتانه)
هخامنشیان شوش( پایتخت زمستانی) – همدان( پایتخت تابستانی) – تخت جمشید – بابل
اشکانیان صد دروازه ( دامغان ) و تیسفون
ساسانیان تیسفون


12 -شهری را که پادشاهان به عنوان پایتخت انتخاب می کردند معمولاً چه ویژگی هایی داشت؟
پاسخ: پایتختها معمولاً شهرهای بزرگ و پرجمعیت بودند و شاهان در آنها کا خهای بزرگ و بناهای عظیم می ساختند.
13_علت هجوم و حمله پی در پی دشمنان به ایران چه بود؟
پاسخ: سرزمین ایران به دلیل موقعیت مهم جغرافیایی، همواره از شرق و غرب در معرض هجوم دشمنان بود .

14 -چرا حکومت های ایران باستان ، سپاه ونیروی نظامی بزرگ بوجود آوردند؟
پاسخ: در غرب، دولتهای یونان و روم به قلمرو ایران دست اندازی می کردند .به همین دلیل حکومت های ایران باستان سپاه و نیروی نظامی بزرگی به وجود آورده بودند تا از مر زهای ایران دفاع کنند.

15-مردم ایران باستان فرزندانشان را از چه سنی آماده جنگ و شکار می کردند؟
پاسخ: مردم ایران باستان وقتی پسرانشان به نوجوانی می رسیدند زره بر آنها می پوشاندند و کمربند چرمی به کمرشان می بستند تا در جنگ و شکار شرکت کنند.

16 -پادشاهان از چه زمانی آموزش نظامی می دیدند؟
پاسخ: شاهان نیز از دوره نوجوانی، آموزش های نظامی می دیدند و در بیشتر جنگ ها، خودشان فرماندهی جنگ را بر عهده می گرفتند.

17 -چرا در تاریخ جهان ، اشکانیان به جنگاوران مشهور بودند؟
پاسخ: اشکانیان( پارتیان ) در تاریخ جهان به جنگاوران مشهور بودند و مهارت زیادی در سوار کاری و تیراندازی داشتند .سپاه از نیروی پیاده نظام و سواره نظام تشکیل می شد.

18-ابتکار بزرگ داریوش هخامنشی در زمینه تشکیل سپاه وفنون نظامی چه بود؟ و ویژگی آن را ذکر کنید.
پاسخ: علاوه بر سپاه معمولی، یک سپاه جاویدان هم تشکیل داده بود .تعداد افراد سپاه جاویدان د ه هزار نفر بود که به گرو ههای ده نفره تقسیم می شد .به این سپاه، جاویدان یا همیشگی می گفتند چون هرگاه یکی از افراد از بین می رفت یک فرد جنگاور دیگر که ذخیره بود جای او را می گرفت و تعداد کم نمی شد .در آن دوره، خدمت در سپاه جاویدان، بزرگترین آرزوی جوانان پارسی بود.
19 -از ابتکارات ایرانیان در زمان جنگ استفاده از چه وسایل و ابزاری بود؟
پاسخ: یکی دیگر از ابتکارات ایرانی ها، اختراع ارابه دا سدار بود .این ارابه در هر سمت خود به شمشیرهای تیز و در مرکز به کار دهای داس مانند مجهز بود و هنگام حرکت از دو طرف هر چیزی را بر سر راه اسب ها تکه تکه می کرد. همچنین به دستور کوروش گردونه ها یا بر جهای بلند و چوبی و چرخدار ساخته بودند این برج ها متحرک بودند و درداخل آنها کمانداران قرار می گرفتند و از بالای بر جها در موقع لزوم به دشمن تیراندازی می کردند .این برج ها با تعداد زیادی اسب کشیده می شدند.

20 -نیروی دریایی ایرانیان باستان در کدام آبها در رفت و آمد بود؟
پاسخ: ایرانیان باستان نیروی دریایی داشتند و کشتی های آنها از خلیج پارس تا دریای مدیترانه در رفت و آمد بودند .

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا