نمونه سوالات درس 19 مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات درس 19 مطالعات اجتماعی هفتم​

1) آریایی ها چند سال پیش می زیسته اند؟‌

پاسخ: چهار هزار سال پیش

۲) -آریایی ها که بودند؟

پاسخ: برخی مورّخان معتقدند که حدود چهار هزار سال پیش، مردمانی کوچ نشین که خود را «آریایی» می نامیدند از مناطق شمال دریای خزر به تدریج به سمت جنوب مهاجرت کردند.

۳) سه قوم بزرگ آریایی چه نام داشتند و هر کدام در کدام بخش ایران ساکن شدند؟

پاسخ: سه قوم بزرگ آریایی؛ مادها در غرب و شمال غرب، پارت ها در شمال شرق و پارس ها در جنوب بودند.

۴) آریایی از کجا آمدند؟

پاسخ: از مناطق شمال دریای خزر به تدریج به سمت جنوب مهاجرت کردند.

۵) قبایل مادها در کجا زندگی می کردند؟

پاسخ: در شمال غرب و غرب ایران به صورت پراکنده

۶) کدام قوم به قبایل مادها حمله کردند؟

پاسخ: آشوری ها

۷) قبایل ماد در کجا زندگی می کردند و علت ضعف آنها قبل از تشکیل حکومت چه بود؟

پاسخ: قبایل ماد در شمال غرب و غرب ایران به صورت پراکنده زندگی می کردند. همین امر موجب شده بود که آنها ضعیف باشند و هر چند وقت یک بار همسایه های قدرتمندشان مانند آشوری ها به آنها حمله می کردند و اموالشان را به غارت می بردند.

۸) قبایل ماد چه کسی را حاکم خود انتخاب کردند ؟ چرا؟

پاسخ: در یکی از قبایل ماد، فردی به نام دَهیوکَ (دیاکو) زندگی می کرد که به دلیل خوش رفتاری و عدالت خواهی بین همه قبیله ها محبوبیت داشت. سرانجام سران قبایل تصمیم گرفتند او را به عنوان فرمانروا انتخاب کنند
۹) دهیوک کجا را پایتخت کرد؟‌

پاسخ: هگمتانه

۱۰) رئیس قبیله پارس که بود؟

پاسخ: هخامنش

۱۱) اولین حکومت قدرتمند ایران به دست چه کسی تشکیل شد و پایتختش کجا بود؟

پاسخ: دَهیوکَ بر فراز تپّه ای در شهر هگمتانه (همدان امروزی) قلعه ای ساخت و آنجا را به پایتختی خود انتخاب کرد. مادها به تدریج قدرتمند شدند و بر دشمنان خود غلبه کردند. بدین ترتیب حکومتی قدرتمند در ایران به دست مادها پایه گذاری شد.

۱۲) هخامنش که بود؟

پاسخ: رئیس یکی از قبایل مهم پارس، فردی به نام هخامنش بود.

۱۳) بنیانگذار سلسله هخامنشیان که بود؟

پاسخ: کوروش

۱۴) کوروش کجاها را فتح کرد؟

پاسخ: بابل (عراق امروزی) و لیدی (ترکیه امروزی)

۱۵) بنیان گذار سلسله هخامنشیان که بود و کدام حکومت را سرنگون کرد؟

پاسخ: کوروش بنیان گذار سلسله هخامنشیان از نوادگان هخامنش بود. کوروش توانست آخرین پادشاه مادها را در جنگی شکست بدهد و حکومت آنان را سرنگون کند.

۱۶) بر دامنه کوه بیستون چه حجاری است؟

پاسخ: نقش برجسته ای از پیروزی های داریوش
۱۷) قلمرو ایران در زمان کوروش تا کجا و با حمله به چه مناطقی گسترش پیدا کرد؟

پاسخ: کوروش در دوران حکومت خود، پیروزی های زیادی به دست آورد. او باِبل (عراق امروزی) و لیدی (ترکیه امروزی) را تصرف کرد و قلمرو ایران را از خلیج فارس تا دریای مدیترانه گسترش داد.
۱۸) به نظر کوروش با مردم مناطق فتح شده چگونه باید رفتار کرد؟

پاسخ: کوروش پادشاهی خردمند بود و با مردم سرزمین هایی که فتح می شدند با نرمی و عدالت رفتار می کرد. مورّخان این موضوع را از روی منشوری که از وی به جا مانده است دریافته اند.
۱۹) در زمان هخامنشیان، یونانیان با چه کسی به ایران حمله کرد؟

پاسخ: اسکندر
۲۰) در زمان حمله چه کسی تخت جمشید به آتش کشیده شد؟

پاسخ: اسکندر
۲۱) اسکندر به غیر از ایران کجا را تصرف کرد؟

پاسخ: مصر و قسمت هایی از هندوستان
۲۲) زمانی که داریوش هخامنشی به قدرت رسید اوضاع در قلمرو هخامنشیان چگونه بود؟

پاسخ: او زمانی به سلطنت رسید که در بیشتر قلمرو هخامنشیان، شورش ها و نابسامانی هایی شکل گرفته بود. داریوش با عزم و اراده با شورشیان جنگید و آنها را شکست داد و موفق شد دوباره حکومت هخامنشیان را قدرتمند سازد.
۲۳) داریوش پس از پیروزی بر دشمنان خود ، چه دستوری داد؟

پاسخ: پس از این پیروزی ها، داریوش دستور داد تا نقش برجسته ای به یاد پیروزی های او در جنگ با دشمنان بر دامنه کوه بیستون حجّاری کنند.
24) چرا حکومت هخامنشی نخستین امپراتوری جهانی است؟

پاسخ: چون در زمان کوروش و داریوش، قلمرو جغرافیایی هخامنشیان، بیشتر کشورهای مهم آن روز را در بر می گرفته است.

۲۵) پس از مرگ اسکندر، قلمرو پهناور او به دست چه کسی افتاد؟

پاسخ: سلوکوس

۲۶) بهانه حمله اسکندر مقدونی به ایران چه بود؟

پاسخ: در زمان هخامنشیان، جنگ های متعددی بین ایران و یونان رخ داد. در یکی از این جنگ ها سپاهیان هخامنشی آتن را برای مدت کوتاهی تصرّف کردند. هنگامی که فرماندهی به نام اسکندر مقدونی در یونان به قدرت رسید، حکومت هخامنشی ضعیف و ناتوان شده بود. اسکندر از این موقعیت استفاده کرد و یونانیان را به انتقام جویی از ایرانیان فرا خواند. سپاهیان تحت فرمان او در چند جنگ، سپاه هخامنشی را شکست دادند و ایران را فتح کردند. در نتیجه حمله اسکندر، بسیاری از شهرهای ایران از جمله تخت جمشید به آتش کشیده شد.

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا