مهم ترین تفاوت پیش بینی با حدس زدن چیست ؟

پاسخ درست
پیش بینی صرفا یک غیبگویی برای تشخیص آینده است، در حالی که حدس گزاره‌ای به حساب می‌آید که برای توضیح ارائه خواهد شد.
پیش‌بینی می‌تواند فارغ از دانش در زمینه خاص، توسط هر شخصی ساخته شود.
در مقابل، حدس توسط یک محقق ساخته می‌شود تا پاسخ یک سؤال خاص را کشف کند.
علاوه بر این، لازم است حدس برای تبدیل شدن به یک تئوری از تست‌های مختلفی عبور کند.

Husin6544

عضو انجمن
پیش بینی صرفا یک غیبگویی برای تشخیص آینده است، در حالی که حدس گزاره‌ای به حساب می‌آید که برای توضیح ارائه خواهد شد.
پیش‌بینی می‌تواند فارغ از دانش در زمینه خاص، توسط هر شخصی ساخته شود.
در مقابل، حدس توسط یک محقق ساخته می‌شود تا پاسخ یک سؤال خاص را کشف کند.
علاوه بر این، لازم است حدس برای تبدیل شدن به یک تئوری از تست‌های مختلفی عبور کند.
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا