معنی خدنگ چیست ؟

پاسخ درست
یک اصطلاح عامیانه است به معنی نوکر مجانی
کسی که برای دیگران کار میکند بدون اینکه پول بگیرد
نوعی حماقت است که در روابط دوستانه رخ میدهد

معنی خدنگ.jpg

طارمی

عضو انجمن
یک اصطلاح عامیانه است به معنی نوکر مجانی
کسی که برای دیگران کار میکند بدون اینکه پول بگیرد
نوعی حماقت است که در روابط دوستانه رخ میدهد

معنی خدنگ.jpg
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست

السانا

عضو انجمن
درختی است که چوب آن نهایت محکم و صاف و راست باشد چون اکثر از چوب آن تیر می سازند.
تیر خدنگ ؛ تیر که از چوب درخت خدنگ سازند .

خدنگ​

فرهنگ فارسی معین​


(خَ دَ) (اِ.) درختی است با چوبی بسیار سخت و محکم که از آن نیزه و تیر و زین اسب درست کنند.


خدنگی گزین کرد پیکان چو آب
نهاده بر او چار پرّ عقاب .
فردوسی .


خدنگی که پیکان او ده ستیر
ز ترکش برآورد گرد دلیر.
فردوسی .


خدنگی که پیکانش بد بید برگ
فرودوخت بر تارک ترک ترگ .
فردوسی .
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا