دوچرخه ثابت برای لاغری پهلو خوبه ؟

پاسخ درست
این که دوچرخه ثابت در لاغری پهلو موثر هست هیچ جای شک و تردید نداره
فقط دوچرخه ثابت روزی حداقل 30 دقیقه پرسرعت
نه این که دو دقیقه آروم رکاب زدن

موضوعات مشابه

بالا