بهترین تکست های رپ فارسی برای بیو و استوری اینستا

بشارتی

عضو انجمن

تو هم بیا خودی نشون بده اگه عرضه داری

تو هم بیا مارو بشون سر جامون اگه جرات داری

دیدم اون ها که با خنده جلو میان ناکِس ترن

در آخر دیدم متکی به مشتی خاکسترم

فهمیدم فقط پدر مادر میگه پسرم دخترم

بقیه که این اسمو ببرن مُفت برن

دایی ما ته این بن بستیم

ما نشکستیم عهدی که بستیم

این تو بودی که قول شکستی

ما بودیم که نفس به شما بستیم
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا