قانون مجازات اسلامی

 1. hashemzhani

  ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتکب است.
 2. hashemzhani

  ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد،...
 3. hashemzhani

  ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.
 4. hashemzhani

  ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی عاقله در صورتی مسوول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.
 5. hashemzhani

  ماده 468 قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه میباشند.
 6. hashemzhani

  ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایتهای کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد. تبصره ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطائی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع...
 7. hashemzhani

  ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطائی تلف شده است نمی باشد.
 8. hashemzhani

  ماده ۴۶۵ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۶۵ قانون مجازات اسلامی عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایتهایی که شخص بر خود وارد می سازد نیست.
 9. hashemzhani

  ماده ۴۶۴ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۶۴ قانون مجازات اسلامی در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است...
 10. hashemzhani

  ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی در جنایت خطای محض درصورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یانکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.
 11. hashemzhani

  ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است.
 12. hashemzhani

  ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه مجنیٌ علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای...
 13. hashemzhani

  ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی در اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمیرسد.
 14. hashemzhani

  ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنیٌ علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود درصورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنیٌ علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می شود.
 15. hashemzhani

  ماده ۴۵۸ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۵۸ قانون مجازات اسلامی مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.
 16. hashemzhani

  ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می شود.
 17. hashemzhani

  ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود. الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار...
 18. hashemzhani

  ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می شود.
 19. hashemzhani

  ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.
 20. hashemzhani

  ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا