قانون مجازات اسلامی

 1. hashemzhani

  ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد. تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.
 2. hashemzhani

  ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.
 3. hashemzhani

  ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.
 4. hashemzhani

  ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنیٌعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه...
 5. hashemzhani

  ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
 6. hashemzhani

  ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم«تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل می شود.
 7. hashemzhani

  ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنیٌ علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی شود.
 8. hashemzhani

  ماده ۴۴۵ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۴۵ قانون مجازات اسلامی مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.
 9. hashemzhani

  ماده ۴۴۴ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۴۴ قانون مجازات اسلامی قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش کردن وی یا بی حس کردن عضو او، حق مجنیٌ علیه است مگر اینکه جنایت درحال بیهوشی یا بی حسی عضو مجنیٌ علیه اتفاق افتاده باشد.
 10. hashemzhani

  ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تاخیر میافتد.
 11. hashemzhani

  ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاصکننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود.
 12. hashemzhani

  ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامی برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.
 13. hashemzhani

  ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی قصاص عضو را میتوان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان...
 14. hashemzhani

  ماده ۴۳۹ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۳۹ قانون مجازات اسلامی ابزار قطع و جرح درقصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به گونه ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان،...
 15. hashemzhani

  ماده ۴۳۸ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۳۸ قانون مجازات اسلامی اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم...
 16. hashemzhani

  ماده ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تاخیر میافتد.
 17. hashemzhani

  ماده ۴۳۶ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۳۶ قانون مجازات اسلامی قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل میرساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» است.
 18. hashemzhani

  ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم...
 19. hashemzhani

  ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری دهنده موثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد،...
 20. hashemzhani

  ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده است، نمیباشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم...


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا