کالری یک همبرگر است ?

پاسخ درست
یک همبرگر معمولی با گوجه و خیار شور و نان متوسط و 85% گوشت :

 • Calories: 266
 • Fat: 10.1g
 • Sodium: 396mg
 • Carbohydrates: 30.3g
 • Fiber: 1.1g
 • Sugars: 5.2g
 • Protein: 13.3g
میزان کالری همبرگر.jpg

farid

عضو انجمن
یک همبرگر معمولی با گوجه و خیار شور و نان متوسط و 85% گوشت :

 • Calories: 266
 • Fat: 10.1g
 • Sodium: 396mg
 • Carbohydrates: 30.3g
 • Fiber: 1.1g
 • Sugars: 5.2g
 • Protein: 13.3g
میزان کالری همبرگر.jpg
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست
یک همبرگر معمولی با گوجه و خیار شور و نان متوسط و 85% گوشت و یک ورقه پنیر پیتزا :
 • Calories: 350
 • Fat: 14g
 • Sodium: 630mg
 • Carbohydrates: 35g
 • Fiber: 1.95g
 • Sugars: 6.01g
 • Protein: 17g
کالری و چربی یک ورقه پنیر در انواع مختلف :
 • American cheese: 106 calories, 9 grams fat
 • Cheddar cheese: 114 calories, 9 grams fat
 • Pepper jack: 110 calories, 9 grams fat
 • Blue cheese: 100 calories, 8 grams fat
 • Swiss cheese: 95 calories, 7 grams fat
 • Brie cheese: 100 calories, 8 grams fat
 • Mozzarella cheese (part skim): 79 calories, 5 grams of fat
کالری چیزبرگر.jpg
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا