چگونه به شماره تلفن لینک بدهیم ؟

samin

عضو انجمن
حتما در سایت ها دیده اید که برای تماس لینک هایی قرار میدهند که یکسری از لینک ها مستقیما به یک شماره تلفن متصل می باشند
برای قرار دادن لینک به شماره باید از کد زیر استفاده کرد

HTML:
<a href="tel:123-456-7890">123-456-7890</a>
 

موضوعات مشابه

بالا