چرا از واشر استفاده می کنیم ?

پاسخ درست
واشر به دو دلیل استفاده میشود:

دلیل اول:
واشر ها در اصل نوعی فنر هستند که پیچ و مهره را سفت نگه میدارند و از شل شدن جلوگیری میکنند.

دلیل دوم:
بعضی مواقع با سفت کردن پیچ و مهره، آنها در بدنه دستگاه فرو میروند و موجب شکستگی میشوند. ( این اتفاق در قطعات پلاستیکی و چوبی رایج است)

واشر سطح فشار را بر روی قطعه بزرگ میکند و از شکستگی و فرو رفتن جلوگیری میکند.
واشر به دو دلیل استفاده میشود:

دلیل اول:
واشر ها در اصل نوعی فنر هستند که پیچ و مهره را سفت نگه میدارند و از شل شدن جلوگیری میکنند.

دلیل دوم:
بعضی مواقع با سفت کردن پیچ و مهره، آنها در بدنه دستگاه فرو میروند و موجب شکستگی میشوند. ( این اتفاق در قطعات پلاستیکی و چوبی رایج است)

واشر سطح فشار را بر روی قطعه بزرگ میکند و از شکستگی و فرو رفتن جلوگیری میکند.
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا