• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده معلوم

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده معلوم چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه معلوم ؟
واژه های هم خانواده « معلوم » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. علم
 2. علمی
 3. معلم
 4. عالم
 5. معلومات
 6. متعلم
 7. تعلم
 8. تعلیم
 9. تعلیماتی
 10. اعلم
 11. استعلام

مترادف معلوم: آشکار، آشکارا، پیدا، دانسته، روشن، شناخته، شناخته شده، ظاهر، عیان، فاش، محرز، مرئی، مشخص، مشهود، معین، نمایان، واضح، هویدا

متضاد معلوم: مجهول، نامعلوم

برابر پارسی: دانسته، نمایان، آشکار

RAFSANJANI

عضو انجمن
 1. علم
 2. علمی
 3. معلم
 4. عالم
 5. معلومات
 6. متعلم
 7. تعلم
 8. تعلیم
 9. تعلیماتی
 10. اعلم
 11. استعلام

مترادف معلوم: آشکار، آشکارا، پیدا، دانسته، روشن، شناخته، شناخته شده، ظاهر، عیان، فاش، محرز، مرئی، مشخص، مشهود، معین، نمایان، واضح، هویدا

متضاد معلوم: مجهول، نامعلوم

برابر پارسی: دانسته، نمایان، آشکار

 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , دانلود آهنگ , دکوراسیون داروخانه
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

logo-samandehi
بالا