• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده وسیع

السانا

عضو انجمن

هم خانواده وسیع چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه وسیع ؟
واژه های هم خانواده « وسیع » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. وسع
  2. واسع

مترادف وسیع: پهن، جادار، عریض، فراخ، فضادار، گشاد، گشاده، واسع، گسترده، ممتد، مبسوط

متضاد وسیع: تنگ

برابر پارسی: دامنگیر، فراخ، گسترده

fatima

عضو فعال
  1. وسع
  2. واسع

مترادف وسیع: پهن، جادار، عریض، فراخ، فضادار، گشاد، گشاده، واسع، گسترده، ممتد، مبسوط

متضاد وسیع: تنگ

برابر پارسی: دامنگیر، فراخ، گسترده

 
پاسخ درست

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا