هم خانواده وسیع

السانا

عضو انجمن

هم خانواده وسیع چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه وسیع ؟
واژه های هم خانواده « وسیع » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. وسع
  2. واسع

مترادف وسیع: پهن، جادار، عریض، فراخ، فضادار، گشاد، گشاده، واسع، گسترده، ممتد، مبسوط

متضاد وسیع: تنگ

برابر پارسی: دامنگیر، فراخ، گسترده

fatima

عضو فعال
  1. وسع
  2. واسع

مترادف وسیع: پهن، جادار، عریض، فراخ، فضادار، گشاد، گشاده، واسع، گسترده، ممتد، مبسوط

متضاد وسیع: تنگ

برابر پارسی: دامنگیر، فراخ، گسترده

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا