هم خانواده شعر

پاسخ درست
  1. شاعر
  2. مشاعره
  3. اشعار
  4. شعار
  5. شاعره
  6. شعور

مترادف شعر: ترانه، چامه، چکامه، رباعی، غزل، قصیده، کلام مخیل، نظم | زلف، گیسو، مو🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا