هم خانواده سالم

پاسخ درست
  1. سلام
  2. اسلام
  3. مسلمان
  4. مسلمین
  5. تسلیم
  6. سلامتی

محمد

عضو انجمن
مترادف سالم: تندرست، سرحال، صحیح المزاج، قبراق ، بی عیب، صحیح، بی گزند، درست، روبه راه، بهداشتی ، منزه، پاک

متضاد سالم: ناسالم، غیربهداشتی

معنی سالم : تندرست
فرهنگ عمید
۱. درست، بی عیب.
۲. فاقد بیماری، تندرست.
۳. در دستور زبان عربی، ویژگی کلمه ای که در برابر فا و عین و لام آن حرف عله (واو، الف، ی ) نباشد، مانند نصر که حرف عله ندارد.
۴. (ادبی ) در عروض، ویژگی بحری از شعر که زحاف در آن نباشد.
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا