هاله بینی چیست ؟

azam

عضو انجمن
هاله ها یک میدان مغناطیسی هستند که در اطراف انسان ها و اشیاء وجود دارند .

این میدان مغناطیسی مجموعه ای از انرژی ها می باشد که به شکل تخم مرغ توسط خود موجودات زنده و اشیاء تولید می شود .

این هاله ها با ارتعاشات ذهن انسان در ارتباط است.

اگر ذهن منفی یا مثبت باشد بر رنگ این میدان مغناطیسی تاثیر می گذارد .

عشق و دوستی و محبت هاله را پر انرژی و بزرگتر می کند.

بدی ، کینه ، نفرت ، ظلم نیز انرژی هاله ها را گرفته و به آن آسیب می زند .
 

طارمی

تازه وارد
هاله های اطراف انسان از سه لایه درست شده است .

لایه اول

لایه اول بسیار نازک و نیم سانتی متر پهنا دارد و در سطح پوست می باشد .

لایه دوم

لایه دوم که به آن اورای داخلی می گویند شفاف تر از لایه های دیگر است که پهنای آن پنج سانتی متر می باشد.

لایه سوم .

لایه سوم که پانزده سانتی متر عرض دارد از لایه های دیگر ضخیم تر است و به ماورای خارجی شناخته می شود و به رنگ خاکستری است.
 

موضوعات مشابه

بالا