• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

وردپرس نمایش پیام پس از ثبت نظر در وردپرس

بسم الله الرحمن الرحیم
اگر قصد دارید پس از اینکه کاربر در سایت شما نظر ثبت کرد، یک متن به او نمایش داده شود مثلا نوشته شود، نظر شما پس از بررسی نمایش داده خواهد شد.
میتوانید از کد زیر استفاده کنید، این کد را در function.php وردپرس ذخیره کنید.

PHP:
add_action( 'set_comment_cookies', function( $comment, $user ) { setcookie( 'ta_comment_wait_approval', '1', 0, '/' );
}, 10, 2 );
add_action( 'init', function() { if( isset( $_COOKIE['ta_comment_wait_approval'] ) && $_COOKIE['ta_comment_wait_approval'] === '1' ) { setcookie( 'ta_comment_wait_approval', '0', 0, '/' ); add_action( 'comment_form_before', function() { echo "<p id='wait_approval' style='padding-top: 40px;'>
<strong>Your comment has been sent successfully.</strong></p>"; }); }
});
add_filter( 'comment_post_redirect', function( $location, $comment ) { $location = get_permalink( $comment->comment_post_ID ) . '#wait_approval'; return $location;
}, 10, 2 );
 

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا