• اعضایی که در هر بخش 5 مطلب منتشر کنند می توانند برای مدیریت در آن انجمن درخواست بدهند

معرفی کانال و گروه

معرفی کانال و گروه های تلگرام ، گپ ، روبیکا ، سروش و...