معنی شعر عشق‌ بازی که هم‌ آغوش خطر خفت در خوابگه پیغمبر

driver

عضو فعال

معنی عشق‌ بازی که هم‌ آغوش خطر خفت در خوابگه پیغمبر​

معنی و تفسیر « معنی شعر عشق‌ بازی که هم‌ آغوش خطر خفت در خوابگه پیغمبر » چیست؟
 
پاسخ درست
او انسانی عاشق است که خطر را به جان خرید و شب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید (اشاره دارد به لَیلَهُ المَبیت که مشرکان قصد داشتند حضرت محمد (ص) را به قتل برسانند. حضرت علی در جای خواب پیامبر خوابید تا ایشان به مدینه هجرت کنند.).
آیه لَیْلَةُ الْمَبیت یا آیه شِراء (بقره: ۲۰۷) درباره فداکاری حضرت علی(ع) در لیلة المَبیت نازل شد که برای حفظ جان پیامبر اسلام(ص) در بستر او خوابید. این آیه کسانی را ستوده است که حاضرند جان خود را در ازای به‌دست‌آوردن رضایت خداوند فدا کنند.

stabekiove

عضو فعال
او انسانی عاشق است که خطر را به جان خرید و شب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید (اشاره دارد به لَیلَهُ المَبیت که مشرکان قصد داشتند حضرت محمد (ص) را به قتل برسانند. حضرت علی در جای خواب پیامبر خوابید تا ایشان به مدینه هجرت کنند.).
آیه لَیْلَةُ الْمَبیت یا آیه شِراء (بقره: ۲۰۷) درباره فداکاری حضرت علی(ع) در لیلة المَبیت نازل شد که برای حفظ جان پیامبر اسلام(ص) در بستر او خوابید. این آیه کسانی را ستوده است که حاضرند جان خود را در ازای به‌دست‌آوردن رضایت خداوند فدا کنند.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا