معنی آمار استوری در اینستاگرام

Next Story: این بخش مشخص کننده کاربرانی است که استوری شما را برای دیدن استوری بعد رد کرده اند.

Back: این بخش مشخص کننده کاربرانی است که استوری شما را برای بررسی مجدد برگردانده اند. این مورد می تواند به دلیل جذابیت بالا و یا وجود اطلاعات بیش از حد در استوری شما باشد.

Forward: این بخش مشخص کننده کاربرانی است که کلا از روی استوری ها شما برای دیدن استوری های افراد دیگر رد شده اند.

Exited: این بخش مشخص کننده کاربرانی است که از روی استوری شما برای دیدن بخش های دیگر اینستاگرام خارج شده اند.

 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا