معنی کلمه سنوات چیست ?

sanaz_jafari

عضو انجمن

معنی کلمه سنوات​

معنی واژه سنوات در زبان فارسی از منابع معتبر مانند : لغتنامه دهخدا ، معین و فرهنگ فارسی عمید چیست ?
 
پاسخ درست

سنوات در لغت نامه دهخدا​

سنوات. [ س َ ن َ ] (ع اِ) ج ِسنة. (غیاث ) (منتهی الارب ). سالها. (ناظم الاطباء).
- سنوات آتیه ؛سالهای آینده.
- سنوات ماضیه ؛ سالهای گذشته.

azam

عضو انجمن

سنوات در لغت نامه دهخدا​

سنوات. [ س َ ن َ ] (ع اِ) ج ِسنة. (غیاث ) (منتهی الارب ). سالها. (ناظم الاطباء).
- سنوات آتیه ؛سالهای آینده.
- سنوات ماضیه ؛ سالهای گذشته.
 
پاسخ درست

ستاره_قطبی

عضو فعال

سنوات فرهنگ فارسی​

سنوات
سالها، جمع سنه
( اسم ) جمع سنه سالها . یا سنوات ماضیه . سالهای گذشته .

سنوات فرهنگ معین​

سنوات
(سَ نَ) [ ع . ] (اِ.) سال ها. جِ سنه .

سنوات فرهنگ فارسی عمید​

سنوات
= سنه۲
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا