• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

معنی کلمه سماجت چیست ?

sanaz_jafari

عضو انجمن

معنی کلمه سماجت​

معنی واژه سماجت در زبان فارسی از منابع معتبر مانند : لغتنامه دهخدا ، معین و فرهنگ فارسی عمید چیست ?
 
پاسخ درست
پافشاری، یکدندگی
مترادف سماجت: ابرام، اصرار، پافشاری، پیله، تأکید، زشتی، بی شرمی

سماجت در لغت نامه دهخدا​

سماجت. [ س ِ ج َ ] (ع مص ) نازیبا شدن. (تاج المصادر بیهقی ).
|| (اِمص ) زشتی و عیب ناکی. (غیاث ). معیوبی. (ناظم الاطباء) : و کلمات و مقدمات او را در لباس سماجت و تقبیح عرض داده. (سندبادنامه ص 113). مگر ملک هند را که بسبب سماجت و زشتی منظرراه نداد. (جهانگشای جوینی ).
|| بی شرمی.
|| فضاحت و رسوایی.
|| آلودگی.
|| اصرار در کارهای زشت. (ناظم الاطباء).

سماجة. [ س َ ج َ ] (ع مص ) نازیبا شدن. (تاج المصادر بیهقی ) (دهار). زشتی و زشت شدن و عیبناکی. (از منتهی الارب ) (آنندراج ). رجوع به سماجت شود.

azam

عضو انجمن
پافشاری، یکدندگی
مترادف سماجت: ابرام، اصرار، پافشاری، پیله، تأکید، زشتی، بی شرمی

سماجت در لغت نامه دهخدا​

سماجت. [ س ِ ج َ ] (ع مص ) نازیبا شدن. (تاج المصادر بیهقی ).
|| (اِمص ) زشتی و عیب ناکی. (غیاث ). معیوبی. (ناظم الاطباء) : و کلمات و مقدمات او را در لباس سماجت و تقبیح عرض داده. (سندبادنامه ص 113). مگر ملک هند را که بسبب سماجت و زشتی منظرراه نداد. (جهانگشای جوینی ).
|| بی شرمی.
|| فضاحت و رسوایی.
|| آلودگی.
|| اصرار در کارهای زشت. (ناظم الاطباء).

سماجة. [ س َ ج َ ] (ع مص ) نازیبا شدن. (تاج المصادر بیهقی ) (دهار). زشتی و زشت شدن و عیبناکی. (از منتهی الارب ) (آنندراج ). رجوع به سماجت شود.
 
پاسخ درست

ستاره_قطبی

عضو فعال

سماجت فرهنگ فارسی​

سماجت
سمج شدن، زشت شدن، زشتی، بی شرمی
۱ - ( مصدر ) زشت گردیدن . ۲ - ( اسم ) زشتی عیبناکی . ۳ - بیشرمی . توضیح در تداول به کسر اول تلفظ شود .
نا زیبا شدن یا زشتی و عیب ناکی

سماجت فرهنگ معین​

سماجت
(سَ جَ) [ ع . سماجة ] ۱ - (مص ل .) زشت شدن . ۲ - (اِمص .) زشتی، بی شرمی . ۳ - در فارسی : پافشاری، یکدندگی .

سماجت فرهنگ فارسی عمید​

سماجت
۱. سِمِج شدن.
۲. [قدیمی] زشت شدن، زشتی.
۳. بی شرمی.
 

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا