• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

شعر در مورد حضرت رقیه س

farzane

عضو فعال
هربار به ديدنِ عمويش ميرفت

عباس به احترام او پا ميشد

صد حيف نشد بماند و رشد كند

ميماند اگر زينب كبري ميشد
 

farzane

عضو فعال
يا حضرت رقيه(س)

حق خواسته که دست عطا داشته باشی

بالا بنشینی و گدا داشته باشیوالله که حق است که در جمع بزرگان

بالای سر عمّه تو جا داشته باشیرزّاقی و روزی خور این سفره دوعالم

ای کاش برایم تو غذا داشته باشیتو جمع صفاتی تو خودت جلوه ذاتی

باید حرمی نزد خدا داشته باشیاز آن همه شهزاده ی ارباب تو باید

مخصوص خودت صحن و سرا داشته باشیصد مریم و حوا به درت سجده نمایند

گر قصد کنی که خاک پا داشته باشیگر قصد کنی نیل شکافی به نگاهی

محتاج نباشی که عصا داشته باشیتو فاتح شامی سزد آن کس که مقامت

فرمانده ی کل قوا داشته باشیبد نیست که در اریکه سلطنت خود

تو چند غلام رو سیه داشته باشیپیغمبر عشاق حسینی و عجب نیست

صد تازه مسلمان همه جا داشته باشیای کاش که در رهگذر عرش؛ توقف...

....در بین حسینیه ما داشته باشی
 

farzane

عضو فعال
يا حضرت رقيه (س)

با خنده ي خود صفاي دلها مي شد

آرامش ِ خاندانِ طاها مي شدحنانه ترين دختر اين كاشانه

در كودكي اش مادر ِبابا مي شددر جمع برادران خود تا ميرفت

ليليِ دل عترت ليلا مي شدبا لهجه ي شيرين خودش تا ميگفت

بابا بابا بابا غوغا مي شددر پيش نگاه عمه و بابايش

هر لحظه شبيه تر به زهرا مي شدوقتي كه به ديدن عمويش ميرفت

عباس به احترام او پا مي شدپايش روي خاك قبل از آنكه برسد

زير قدمش بال ملك وا مي شدمأمور نبود ورنه گر ميفرمود

تا كوفه تمام دشت دريا مي شدصد حيف نشد بماند و رشد كند

ميماند اگر زينب كبري مي شد

(جواد حيدري)
 

farzane

عضو فعال
يا حضرت رقيه(س)

حاتم که ز جود شهرتی پیدا کرد

تا بر تو رسید سفره اش را تا کرد

قربان دو دست کوچکت بی بی جان

کز خلق گره های بزرگی وا کرد
 

farzane

عضو فعال
بانوي دمشق

نه ، که گفته که تو جا در دل دنیا داری

تو سر ِ دوش ابالفضل فقط جا داریشور ذکر تو که شیرین شده از این جهت است

که به نامت نمک حضرت زهرا داریهر کسی لایق آن نیست شود سینه زنت

این هم از گوشه ي چشمیست که بر ما داریدل ارباب سر ذوق می آید وقتی

جا در آغوش علی اکبر لیلا داریشام تسخیر سپاه اسرا شد زیرا

تو به دوشت علم زینب کبری داریرُك و رو راست حسوديم مي آيد وقتي

كه عمويي چو علمدار حرم را داري

(علي صالحي)

 

farzane

عضو فعال
يا بنت الحسين(س)

با فقیرانِ زمین باز خدا راه آمد

مژده ای آمده که سوگلی شاه آمد

آمد از راه شبِ ذره نوازی حسین

نمک سفره ي شاهانه ي این ماه آمد

به دل سرد زمین باز امیدی داند

یاس خوش عطر و گلاب حرمَ الله آمد

همه ناخواسته گشتند نمک گیر حسین

پیش از خواهش ما عیدی دلخواه آمد

نیست در هیچ کجایی خبر از تنهایی

قبله ي بی کسی هر دل آگاه آمد

کوری چشم بخیل همه ي عایشه ها

همه جا پر شده که فاطمه از راه آمدحضرت زُهره ي زهرای حرم آمده است

زینت شانه ي سقای حرم آمده است
 

farzane

عضو فعال
يا رقيه خاتون(س)

حيات ميچكد از گوشه ي نگاهِ ترش

نجات ، خانه نموده كنار بال و پرش

شكوفه نيست حريفِ لطيفِ دستانش

فرشته هاي الهي مقيم پشت درش

سه ساله است و به قدر هزار سال بلند

ببين چها كه نكرده به عمر مختصرش

تمام شام ز اشك رقيه درهم ريخت

عجب ز قدرت فريادهاي پر شررش

نگاه بي رمقش در ميان تاريكي

فتاد تا به جمال مقدس پدرشگرفت بوسه ز بابا قرار از كف داد

كنار رأس بريده نفس زد و افتاد
 

farzane

عضو فعال
يا كاشف الكرب عن وجه العباس(ع)

پري وشي كه غزل خوانِ مهربانيهاست

سه ساله دختركِ خانواده ي زهراستشب ولادت او روز مرگ نوميديست

شروع لحظه ي تحويل سال خورشيديستشكوفه هاي بهاري مُريدِ خنده ي او

شكفتن گل ِمريم نَويدِ خنده ي اوچه انعكاس شگرفي نگاه او دارد

از آسمان نگاهش ستاره ميباردنماز پنجره ها سمت كعبه ي چشمش

حواس آينه ها پرتِ جذبه ي چشمشستاره ها به رقيه سلام ميكردند

براي ديدن او ازدحام ميكردندفرشته ها به قنوتش دخيل ميبندند

فقيرهاي بهشتي چه آبرو مندندطواف قاصدكان گِرد او تماشاييست

شكوهِ فاخر ِاعمالِ حجِّ شيداييستبه خاكبوسي ِ خاكش هزار سرو ِ بلند

بر آستانه ي گهواره سر فرو دارندچكيده شهدِ گل از غنچه ي تكلم او

مسير بادِ صبا كوچه ي تبسم اونسيم،شانه ي صبح ِ حرير ِگيسويش

عقابِ قلب ابالفضل گير ِ گيسويشگل ِ سر ِ شبِ اين كودك شكر شيرين

ستاره هاي درخشان زُهره و پروين
 

farzane

عضو فعال
يا رقيه خاتون

امشب نسیم عشق درعالم وزیده است

شهدجنون به کام دل ماچکیده است

مستی خودش شده است خراب شراب ما

عقل ازسرتمامی مستان پریده است

امشب فرشته از سربازار آسمان

صدهدیه بهر دیدن دلبرخریده است

حال وهوای عرش خدا داده برزمین

گویاکه شاهکار دگرآفریده است

تاکوچه های شهرمدینه به شوق وشور

مامور وحی دلشده باسر دودیده است

گویادوباره سوره کوثرشده نزول

گویادوباره حضرت زهرا رسیده استخورشید عشق بر رخ مهتاب خنده زد

امشب رقیه آمده ارباب خنده زدبه به چه جشن وشور وسروری بپاشده

شهرمدینه نه همه جاکربلاشده

امشب حسین مادرخود رادوباره دید

به به به اوچه گنج عظیمی عطاشده

عباس داشت آرزوی روی فاطمه

شکرخدا که حاجت اوهم روا شده

آیابراستی بود این نور- فاطمه؟

یاروح اوبه جسم دگرجابجا شده

این دختراست یاکه بودحوری بهشت

حوریه هم به حسن رخش مبتلا شده

این گل بود زباغ گلستان عاطفه

تنها برای دامن زینب سوا شدهخورشیدعشق بررخ مهتاب خنده زد

امشب رقیه آمده ارباب خنده زداین یاس نوشکفته نگاهش بهاری است

بهرحسین آخرچشم انتظاری است

مثل تمام پاک نهادان اهل بیت

او از نژاد ونسل شه ذوالفقاری است

گویاستاره آمده بر پشت بام ماه

وقتی به روی دوش عمو درسواری است

یک هدیه:سینه ریز و دوتاگوشوار ناب

اکبرخرید وگفت که این یادگاری است

هرقدرناز اوبکشد بازهم کم است

بهرحسین دخترک ته تغاری است

عباس وقاسم وعلی اکبر وحسین

دور وبرش عجب صف عشق وحصاری است

اوظاهرش سه ساله ولی پیرمعرفت

وقتش بیاید اوصنم جان نثاری استخورشید عشق بررخ مهتاب خنده زد

امشب رقیه آمده ارباب خنده زدازعطرسیب غرق ونگاهش پرازاثر

دارد نمک به چهره و کامش پرازشکر

پابرزمین اگربزند میشود طلا

رخ گر بسوی شب بکشد میشود سحر

مریم کنیزملتمس خانواده اش

موسی خمیده دربراو گشته تاکمر

بااین همه مقام کسی یاری اش نکرد

درشهرشام وکوفه که اوبودخونجگر

درد دل شکسته خود رابریده جان

یکشب برای راس پدرگفت مختصر

ازبس دویده ام وسط کوچه های شهر

ناخن زپای زخمی من کنده شد پدرخورشید عشق بررخ مهتاب خنده زد

امشب رقیه آمده ارباب خنده زد

(مجتبي صمدي شهاب)
 

farzane

عضو فعال
يا حضرت رقيه (س)

زمين دوباره پُر از آيه هاي كوثر بود

تمام شهر پُر از بوي عود و عنبر بود

به ناز مقدم ياسي به عطر دلكش سيب

تمام پهنه ي ارض و سما معطر بود

به گِرد ماه وجودش ستاره ميگرديد

مَهي كه يك سر و گردن ز ماه هم سر بود

براي آنكه قدم روي خاك نگذارد

فرشته ريخته بود و زمين پُر از پَر بود

عجيب نيست كه اينقدر شاه بوسيدش

به جان فاطمه خيلي شبيه مادر بودسروده شد غزل عاشقانه ي ارباب

رسيد باب حوائج به خانه ي اربابدوباره فاطمه اي پاي در ركاب زده

كرشمه كرده و طعنه به آفتاب زده

براي آنكه مبادا نظر كنند او را

حسين فاطمه بر چهره اش نقاب زده

مسير آمدنش را زد عمه جان جارو

به اشك شوق ، عمو خاك كوچه آب زده

بگو به ماهِ فلك ديده ي حسودت كور

كه بوسه بر رخ ِ اين ماه آفتاب زده

سه سال آمد و پر زد از آن زمان تا حال

فلك به خاطر روياش سر به خواب زدهسروده شد غزل عاشقانه ي ارباب

رسيد باب حوائج به خانه ي اربابكليد كار گشائيست بين دستانش

شميم ياس گرفته تمام دامانش

فداي آن حرم كوچك و تماشايي

كه جبرئيل نشسته ست روي ايوانش

از اين طرف به هياهوي شام و از آن سو

به سمت عرش خدا ميرود خيابانش

سه ساله است ولي ميشود زيارت كرد

به جاي فاطمه و آن مزار پنهانش

به دستِ خالي و آهِ دل و به رشته ي عشق

دخيل بسته دلم بر ضريح چشمانشسروده شد غزل عاشقانه ي ارباب

رسيد باب حوائج به خانه ي اربابدلم به پيش حضور تو اعتكافي شد

كه عشق هاي دگر پيش من خرافي شد

سه صفحه خورد ورق از كتاب تو اما

نشان فاطمه بر جلد آن صحافي شد

سه ساله بودي و يادآور غم زهرا

و لحظه لحظه ي آن روضه مو شكافي شد

تمام كينه ي حيدر به روي بابايت

و بغض فاطمه روي سرت تلافي شد

غلاف و سلسله و تازيانه بود اما

سنان و كعب ني و خار هم اضافي شد

طواف حاجيه خانم سيدالشهدا

به دور كعبه ي سر بود عجب طوافي شدسروده شد غزل عاشقانه ي ارباب

رسيد باب حوائج به خانه ي ارباب

(محمد ناصري)
 

farzane

عضو فعال
يا حضرت رقيه(س)

این کیست که بهشت شده رو نمای او

قصری هزار آینه شد سرسرای او

آمیخته به عصمت و توحید و معرفت

زرّینه خشت محکم اول بنای او

بانوی ماهتاب دمیده است تا فقط

هنگام خواب قصه بگوید برای او

سمت نگاه مشرقی اش صبح دائم است

خورشید سالهاست نشسته به پای او

عطر هزار باغچه گل در ترنّمش

شهر بهار ساکن سبز هوای او

آئینه تداعی لبخند فاطمه است

انگار روبرو شده با خنده های اووقتیکه از سپهر مدینه طلوع کرد

خورشید زندگانی خود را شروع کرداز شاخه ي طلایی طوبی که چیده شد

در ساق عرش عطر رهایی وزیده شد

در صُلب سیب مهر تبلور نمود و بعد

در پوشش طهارت محض آفریده شد

شیوا ترین سلام سپیده به آفتاب

در لحظه تلألوء سبزش شنیده شد

تلفیقی از هدایت و نور است این شهاب

خطی که روی صفحه ظلمت کشیده شد

قبل از شروع خلقت عالم کمال یافت

آنروز متصّف به صفات حمیده شداشراق مهر سجده به خاک زمین اوست

تکوین عشق ، معجزه کمترین اوستصبح ولادتش همه جا عطر سیب داشت

گل بانویی که ایل و تباری نجیب داشت

نیلوفر عفاف به قنداقه اش دخیل

گلبوسه نسیم زعطرش نصیب داشت

می آمد از طراوت گلخانه خدا

بیخود نبود رایحه ای دلفریب داشت

شیرین زبان قافله نازدانه ها

تن پوشی از حریر پر عندلیب داشت

از وقت آفرینش نور مطهرش

با نام پاک فاطمه اُنسی عجیب داشت

تنها سه ماه آخر عمر سه ساله اش

اندازه سه قرن فراز و نشیب داشت

(مصطفي متولي)
 

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , دانلود آهنگ , دکوراسیون داروخانه
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

logo-samandehi
بالا