سوالات درس ۳ مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات درس ۳ مطالعات اجتماعی هفتم​

1.چه زمانی ما نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا میکنیم؟
با ورود به اجتماع روابط اجتماعی میان ما و دیگران بر قرار میشود و نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا میکنیم
2.آیا ما میتوانیم در استفاده از حقوق خود آزادی مطلق داشته باشیم؟
هیچ یک از ما در استفاده از حقوق خود آزادی مطلق و بی قید و شرط نداریم بلکه تا آنجا میتوانیم حق خود را اعمال کنیم که مغایر قانون نباشد. برای مثال نمی‌توانیم در استفاده از حقوق خود قوانین الهی را نادیده بگیریم یا نمی‌توانیم با اعمال حق خود سبب خسارت و زیان. دیگران شویم
3. مهمترین علت به وجود آمدن قوانین و مقررات در جامعه چیست؟
برقراری نظم و حفظ حقوق افراد
4.به طور کلی قوانین و مقررات به چند دلیل به وجود آمده اند؟
الف)
حفظ حقوق افراد. ب) بر قراری نظم و امنیت.
5. عدم رعایت قوانین و مقررات در جامعه سبب چه چیزی میشود؟
علاوه بر به هم زدن نظم و امنیت اجتماعی موجب پایمال شدن حقوق افراد می‌شود

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا