• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

دله دزدی یعنی چه ؟

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت

دله دزدی​

دله دزدی یعنی چه ؟ ریشه این اصطلاح چیست ؟ کاربرد اصطلاح دله دزدی دقیقا در چه مواردی است ؟
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست

دله دزد در لغتنامه دهخدا​


دله دزد.[ دَ ل َ / ل ِ دُ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) در اصطلاح عامیانه ، آنکه چیزهای کم ارز دزدد. آنکه چیزهای کم بها دزدد. آنکه دزدیهای خرد و ناچیز کند. دزد چیزهای کم ارز.(یادداشت مرحوم دهخدا). نظیر آفتابه دزد و مانند آن ،دزدی که به چیزهای کوچک خاصه خوراکیهای مختصر و ارزان بها و غیره قانع باشد. (از فرهنگ لغات عامیانه ).
کلمه : دله دزدی
اشتباه تایپی : ngi ncnd
آوا : daledozdi
نقش : اسم

sararezai

عضو انجمن
در اصطلاح عامیانه، "دله دزد" به کسی گفته می شود که چیزهای کم ارزش و کم بها بدزدد. "دله دزدی" در واقع به "دزدی‌های خرد و ناچیز" گفته می شود.

English فارسی
pilferage دله دزدی
pilfer دله دزدی کردن
 

NAZILA

عضو انجمن

دله دزد در لغتنامه دهخدا​


دله دزد.[ دَ ل َ / ل ِ دُ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) در اصطلاح عامیانه ، آنکه چیزهای کم ارز دزدد. آنکه چیزهای کم بها دزدد. آنکه دزدیهای خرد و ناچیز کند. دزد چیزهای کم ارز.(یادداشت مرحوم دهخدا). نظیر آفتابه دزد و مانند آن ،دزدی که به چیزهای کوچک خاصه خوراکیهای مختصر و ارزان بها و غیره قانع باشد. (از فرهنگ لغات عامیانه ).
کلمه : دله دزدی
اشتباه تایپی : ngi ncnd
آوا : daledozdi
نقش : اسم
 
پاسخ درست

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا