ادونچر یعنی چه ؟

السانا

عضو انجمن
ادونچر یعنی چه ؟
معنی کلمه ادونچر چیست ؟ بطفا چند هم خانواده از این کلمه را بیان کنید .
 

driver

عضو انجمن
 • ماجراجویی
 • حادثه
 • ماجرا
 • مخاطره
 • سرگذشت
 • تجارت مخاطره امیز
 • در معرض مخاطره گذاشتن
 • دستخوش حوادی کردن
 • با تهور مبادرت کردن
 • دل بدریا زدن
 • خود را بمخاطره انداختن
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا