کاریزما یعنی چه ؟

پاسخ درست
کاریزما ویژگی ذاتی افرادی هست که می‌توانند عده زیادی را رهبری کنند .
افرادی که در میان هر جمعی که قرار میگیرند فوری رهبری جمعیت را به دست میگیرند و بقیه هم به حرفشان اهمیت میدهند

کاریزما فرمول ندارد ، به ظاهر فرد ربط ندارد ، به قد و هیکل فرد ربطی ندارند ، به اخلاق خوب و بد ربط ندارد .
یک چیزی هست که باید در ذات فرد باشد و نمیشود آن را فراگرفت .

RAFSANJANI

عضو انجمن
کاریزما ویژگی ذاتی افرادی هست که می‌توانند عده زیادی را رهبری کنند .
افرادی که در میان هر جمعی که قرار میگیرند فوری رهبری جمعیت را به دست میگیرند و بقیه هم به حرفشان اهمیت میدهند

کاریزما فرمول ندارد ، به ظاهر فرد ربط ندارد ، به قد و هیکل فرد ربطی ندارند ، به اخلاق خوب و بد ربط ندارد .
یک چیزی هست که باید در ذات فرد باشد و نمیشود آن را فراگرفت .
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا