خانه سالمندان به انگلیسی ?

پاسخ درست
  1. Nursing home
  2. Home for the Aged
  3. Geriatric home
  4. Old people's home
  5. Elderly home
  6. Home nursing🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا