تپش قلب به انگلیسی ؟

خسرو

عضو انجمن

تپش قلب به انگلیسی​

معادل واژه تپش قلب به زبان انگلیسی چیست ؟ ترجمه تپش به انگلیسی ؟ تپش به انگلیسی ؟
 

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا