• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

برنامه نویسی برنامه تشخیص پالیندروم

php

تازه وارد
سلام دوستان کسی برنامه تشخصی پالیندروم در اعداد و رشته ها رو دارد ؟
ممنون میشم اگه کسی این برنامه را برای زبان php داره اینجا برنامه رو بذاره
 
پاسخ درست
عدد مورد نظر را در متغیر $original قرار دهید :

PHP:
<?php
function Palindrome($number){ $temp = $number; $new = 0; while (floor($temp)) { $d = $temp % 10; $new = $new * 10 + $d; $temp = $temp/10; } if ($new == $number){ return 1; } else{ return 0; }
}
$original = 11011;
if (Palindrome($original)){ echo "Palindrome";
}
else {
echo "Not a Palindrome";
}
?>
این برنامه هم برای تشخیص پالیندروم در رشته ها می باشد :

PHP:
<?php
function Palindrome($string){ if (strrev($string) == $string){...

admin_99

Administrator
عضو کادر مدیریت
عدد مورد نظر را در متغیر $original قرار دهید :

PHP:
<?php
function Palindrome($number){ $temp = $number; $new = 0; while (floor($temp)) { $d = $temp % 10; $new = $new * 10 + $d; $temp = $temp/10; } if ($new == $number){ return 1; } else{ return 0; }
}
$original = 11011;
if (Palindrome($original)){ echo "Palindrome";
}
else {
echo "Not a Palindrome";
}
?>
این برنامه هم برای تشخیص پالیندروم در رشته ها می باشد :

PHP:
<?php
function Palindrome($string){ if (strrev($string) == $string){ return 1; } else{ return 0; }
}
$original = "DAD";
if(Palindrome($original)){ echo "Palindrome";
}
else {
echo "Not a Palindrome";
}
?>
 
پاسخ درست

admin_99

Administrator
عضو کادر مدیریت
شاید برخی از دوستان بخواهند با پالیندروم ها آشنا بشوند
به همین خاطر لینک مطاب آشنایی با پالیندروم قرار دادم
 

farhad1385

عضو انجمن
این کد هم شاید بدردتون بخوره این کد بررسی پالیندروم با جاوااسکریپت هست
HTML:
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<title>Palindrome using JS</title>
<style>
input{
padding: 20px;
}
</style>
<script>
function TestFunction()
{
var InputStr = document.getElementById('tbox').value; //here we are calling checkingPalindrome() function and passing a string into it
var resStr = checkingPalindrome(InputStr);
alert('The input string "'+InputStr+'" is "'+resStr+'"'); // This will allow a //rectangular box to be popped up on the screen to display result
}
function checkingPalindrome(InputStr)
{
var origString;
InputStr = InputStr.toLowerCase();
origString= InputStr;
InputStr = InputStr.split(''); //this function will split the input string
InputStr = InputStr.reverse(); //this function will reverse the string
InputStr = InputStr.join(''); //this function will join the reversed string characters
var revString = InputStr;
if(origString == revString){
return 'Palindrome string'; // this will return "Palindrome" if true //otherwise control will flow to else condition
}
else
{
return 'not a Palindrome string';
}
}
</script>
</head>
<body>
<form action="" method="get"> &nbsp
<h3 align='center' >Javascript Program to find if the number is Palindrome or not: </h3> &nbsp
<p align='center'><input type="text" id="tbox" placeholder="Enter the string here" />
<input type="button" onclick="TestFunction()" value="Click here" /></p>
</form>
</body>
</html>
 

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , دانلود آهنگ ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

logo-samandehi
بالا