• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

برنامه نویسی ارث بری در PHP

ارث بری در PHP با مثال:


PHP:
<?php
class a{ function test() { echo "Test in class a"."<br />"; } function show($var) { echo "in class a: the varible is $var"."<br />"; }
}
class b extends a { function test() { echo "Test in class b"."<br />"; ; }
}
class c extends b { function test() { parent::test(); }
}
class d extends c { function test() { a::test(); }
}
$a = new a();
$b = new b();
$c = new c();
$d = new d();
$a->test();
$b->test();
$b->show('Iran');
$c->test();
$d->test();
?>

HTML:
Test in class a
Test in class b
in class a: the varible is Iran
Test in class b
Test in class a
 

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا