• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

برنامه نویسی متغیر ها و توابع static در PHP

متغیر ها و توابع static در PHP :

PHP:
<?php
class My_Class{ static $name="noorgram.ir is for tutorial\n"; static function action() { echo "PHP is easy!!\n"; }
}
My_Class::action();
echo My_Class::$name;
$obj=new My_Class();
$obj->action();
echo $obj::$name;
?>

HTML:
PHP is easy!!
noorgram.ir is for tutorial
PHP is easy!!
noorgram.ir is for tutorial
 

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا