آیا اثبات رابطه نامشروع باعث سلب حضانت از مادر و مهريه می شود؟

shaho

عضو انجمن
آیا اثبات رابطه نامشروع باعث سلب حضانت از مادر و مهريه می شود؟
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

farimah

عضو انجمن
1_ اثبات رابطه نامشروع، هیچ ارتباطی با مهریه ندارد و زن به محض انعقاد عقد نکاح، حق مطالبه آن را دارد که البته در صورتیکه درخواست طلاق، قبل از رابطه زناشویی باشد، صرفا مستحق نصف مهریه خواهد بود . بنابراین حتی اگر، زن، بابت رابطه نامشروع، محکوم نیز گردد باز، مستحق مطالبه مهریه، خواهد بود.

2_ اما اثبات رابطه نامشروع در صورتی باعث سلب حضانت مادر میشود که قاضی، ادامه حضانت را به مصلحت طفل نداند بالاخص در مواردیکه مادر شهرت به فساد پیدا کند قطعا باعث سلب حضانت خواهد شد زیرا بدیهی است که چنین مادری صلاحیت تربیت و نگهداری فرزند را نخواهد داشت اما در سایر موارد رابطه نامشروع ، تشخیص این امر بر عهده قاضی خواهد بود که ادامه حضانت را به صلاح بداند یا خیر.
 

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا