• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

قانون مدنی

 1. دکتر_رضایی

  ماده ۳۵۶ قانون مدنی

  ماده ۳۵۶ قانون مدنی هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
 2. دکتر_رضایی

  ماده ۳۵۵ قانون مدنی

  ماده ۳۵۵ قانون مدنی اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع میتواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده با نقیصه تراضی‌ نمایند.
 3. دکتر_رضایی

  ماده ۳۵۴ قانون مدنی

  ماده ۳۵۴ قانون مدنی ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد‌ داشت.
 4. دکتر_رضایی

  ماده ۳۵۳ قانون مدنی

  ماده ۳۵۳ قانون مدنی هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
 5. دکتر_رضایی

  ماده ۳۵۲ قانون مدنی

  ماده ۳۵۲ قانون مدنی بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.
 6. دکتر_رضایی

  ماده ۳۵۱ قانون مدنی

  ماده ۳۵۱ قانون مدنی در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.
 7. دکتر_رضایی

  ماده ۳۵۰ قانون مدنی

  ماده ۳۵۰ قانون مدنی مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.
 8. دکتر_رضایی

  ماده ۳۴۹ قانون مدنی

  ماده ۳۴۹ قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌ علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی ‌مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
 9. دکتر_رضایی

  ماده ۳۴۸ قانون مدنی

  ماده ۳۴۸ قانون مدنی بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.
 10. دکتر_رضایی

  ماده ۳۴۷ قانون مدنی

  ماده ۳۴۷ قانون مدنی شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.
 11. دکتر_رضایی

  ماده ۳۴۶ قانون مدنی

  ماده ۳۴۶ قانون مدنی عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.
 12. دکتر_رضایی

  ماده ۳۴۵ قانون مدنی

  ماده ۳۴۵ قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
 13. دکتر_رضایی

  ماده ۳۴۴ قانون مدنی

  ماده ۳۴۴ قانون مدنی اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌ این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری‌ نشده باشد.
 14. دکتر_رضایی

  ماده ۳۴۳ قانون مدنی

  ماده ۳۴۳ قانون مدنی اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.
 15. دکتر_رضایی

  ماده ۳۴۲ قانون مدنی

  ماده ۳۴۲ قانون مدنی مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
 16. دکتر_رضایی

  ماده ۳۴۱ قانون مدنی

  ماده ۳۴۱ قانون مدنی بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن‌ اجلی قرار داده شود.
 17. دکتر_رضایی

  ماده ۳۴۰ قانون مدنی

  ماده ۳۴۰ قانون مدنی در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
 18. دکتر_رضایی

  ماده ۳۳۹ قانون مدنی

  ماده ۳۳۹ قانون مدنی پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ‌ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
 19. دکتر_رضایی

  ماده ۳۳۸ قانون مدنی

  ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
 20. دکتر_رضایی

  ماده ۳۳۷ قانون مدنی

  ماده ۳۳۷ قانون مدنی هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , دانلود آهنگ , امداد ام وی ام
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا