i/o usage چیست ؟

پاسخ درست
I/O Usage مخفف Input / Output Usage می باشد .
I/O Usage میزان آپلود و دانلود هاست را در ثانیه را مشخص می کند .
این عدد هرچه بزرگ تر باشد توان هاست برای پاسخگویی سریع به درخواست ها و هندل کردن تعداد دستورات بیشتر ، بیشتر خواهد بود .

samin

عضو انجمن
I/O Usage مخفف Input / Output Usage می باشد .
I/O Usage میزان آپلود و دانلود هاست را در ثانیه را مشخص می کند .
این عدد هرچه بزرگ تر باشد توان هاست برای پاسخگویی سریع به درخواست ها و هندل کردن تعداد دستورات بیشتر ، بیشتر خواهد بود .
 
پاسخ درست

sararezai

تازه وارد
I/O Usage : مخفف Input / Output Usage است که میزان خواندن/نوشتن اطلاعات سایت را از حافظه نشان میدهد .
هنگامی که کاربر درخواستی مانند باز کردن یک صفحه از سایت را میدهد ، این درخواست به دیتابیس سایت که در حافظه سرور قرار دارد، ارسال می شود که این میزان مصرف سرعت خواندن / نوشتن اطلاعات سایت می باشد .
هر چه I/O Usage بیشتر باشد زودتر اطلاعات لازم جمع آوری می شود و برای کاربر ارسال می شود .
 
موضوعات مشابه

موضوعات مشابه

بالا