کتاب رسالت یک رویا

کتاب رسالت یک رویا​

کتاب رسالت یک رویا نوشته یکی از خاخام های یهودی می‌باشد که در آن به تعبیر خواب بر اساس منابع آل یهود میپردازد . این کتاب در بسیاری از کشور های اسلامی ممنوع می‌باشد . زیرا اصالت منابع آن از نظر علمای اسلام مورد تائید نمی‌باشد .
این کتاب بیشتر یک سلسله خرافات از آیین یهود تحریف شده است که برای پیروان آن دین شاید جذاب باشد . تعبیر خوای از مواردی است که یهودیان از گذشته تا کنون به آن خیلی توجه دارند و حتی چند پیامبر که برای هدایت آنها مبعوث شده بودند با موضوع خواب و تعبیر خواب همراه بودند .
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا