• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

کارما در ردیت چیست ?

پاسخ درست
به امتیاز هایی که در شبکه اجتماعی ردیت به پست ها داده می شود ٬ کارما می گویند .
کارما مثبت و منفی دارد و ارزش مادی ندارن فقط نشان از اعتبار فرد در ردیت می باشد

جمشیدی

عضو انجمن
به امتیاز هایی که در شبکه اجتماعی ردیت به پست ها داده می شود ٬ کارما می گویند .
کارما مثبت و منفی دارد و ارزش مادی ندارن فقط نشان از اعتبار فرد در ردیت می باشد
 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , دانلود آهنگ , امداد ام وی ام
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا