هم خانواده گزیده

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده گزیده چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه گزیده ؟
واژه های هم خانواده « گزیده » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. گزیده
  2. گزینش
  3. گزینشی
  4. گزینه

مترادف گزیده: برگزیده، خلاصه، زبده، منتخب، نخبه، نقاوت🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا