• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده طنین ?

erfan

عضو انجمن

هم خانواده طنین چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه طنین ؟
واژه های هم خانواده « طنین » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  • طن [ طَن ن ] ( ع مص ) به بانگ آوردن تشت و جز آن ( منتهی الارب )، به بانگ آمدن تشت ( لازم است و متعدی ). ( منتهی الارب ). || آواز کردن مگس و طشت و گوش و جز آن. ( منتخب اللغات ). گوش بانگ کردن. ( زوزنی ).
  • طُنَن
  • مُطنن

مترادف طنین: انعکاس، بازتاب، پژواک، انعکاس صوت، آواز، آهنگ، صدا، نوا، زنگ، خوش آهنگی

برابر پارسی: پژواک، واکنش سدا

محمد

عضو انجمن
  • طن [ طَن ن ] ( ع مص ) به بانگ آوردن تشت و جز آن ( منتهی الارب )، به بانگ آمدن تشت ( لازم است و متعدی ). ( منتهی الارب ). || آواز کردن مگس و طشت و گوش و جز آن. ( منتخب اللغات ). گوش بانگ کردن. ( زوزنی ).
  • طُنَن
  • مُطنن

مترادف طنین: انعکاس، بازتاب، پژواک، انعکاس صوت، آواز، آهنگ، صدا، نوا، زنگ، خوش آهنگی

برابر پارسی: پژواک، واکنش سدا

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا