• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

معنی کلمات درس شانزدهم فارسی ششم

کلمات درس شانزدهم فارسی ششم

معنی کلمات درس شانزدهم فارسی ششم .jpg

معنی کلمات درس شانزدهم​


گیتی : جهان ، دنیا

به : بهتر

راستی : حقیقت ، درستی ، صداقت

پیشه : کار ، حرفه

کژی : دروغ ، نادرستی ، کجی

بتر : بدتر

دروغ آزمای : دروغگو ، دروغ زن

بیچارگی : ناتوانی ، درماندگی

گریست : گریه کرد

کو : مخفف که + او

گرد : دور ، اطراف

ستم کاره : ظالم

بی فروغ : تاریک ، بی روشنایی

اندرون : داخل ، درون

کاستی : کم ، کم شدن

خیره : بی پروا ، گستاخ، لجباز

ناپاک رای : بداندیش ، بدگمان
مستمع : شنونده

ملول : غمگین ، آزرده

فاتحه: آغاز کار ، اول چیزی ، گشایش ، اولین سوره قرآن کریم

تکبیر : الله اکبر گفتن ، بزرگ شمردن

دویم : دوم

ادا : انجام دادن

سیم : سوم

چست و چالاک : تند و سریع
حکایت : داستان ، قصه ، سرگذشت

نظم : شعر ، کلام موزون و با قافیه

ادا کردن : اجرا کردن ، بیان کردن

بر : نزد ، جانب ، کنار

فرونماند : درمانده نشود ، ناتوان نشود

چست : چابک ، تند و تیز

خام : بی تجربه ، ناپخته

لایق : سزاوار ، شایسته

راغب : مایل ، علاقه مند

نثر : نوشته ، نوشته ای که شعر نباشد

وقت وقت : گه گاه ، گاهی وقت ها

آراسته : منظم ، مزین

طعام : غذا

دیگ : ظرف بزرگی که در آن غذا می پزند

اعتدال : میانه روی

محال : نشدنی ، غیر ممکن

گزاف : دروغ ، لاف

سبک : پست ، خفیف ، در این درس به معنای خوار و ذلیل

آداب : جمع ادب ، رسوم ، عادات

شرح : توضیح دادن
احوال : جمع حال ، وضع ها ، سرگذشت ها

عجایب : جمع عجیب ، شگفتی ها

گشاده : باز ، مفتوح ، جاری ، وسیع

محنت : رنج

شدت : سختی ، بدبختی ، رنج

بند : طناب ، ریسمان

تسلی : آرامش دادن ، کم کردن غم و اندوه کسی

زوال : نابودی ، رو به نیستی رفتن

ملک : پادشاهی ، کشور

سلاطین : پادشاهان

عبرت گرفتن : پند گرفتن

بی شمار : بی حساب ، بسیار زیاد

تعالی : بلند مرتبه ، برتر

رسولان : جمع رسول ، پیامبران ، فرستادگان

ثابت : پابرجا ، استوار

درس شانزدهم – 16 آداب مطالعه صفحه 101و 102 و شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست پایه ششم ابتدایی
 
آخرین ویرایش:

سیاوشان

تازه وارد

کلمات مخالف درس شانزدهم فارسی ششم


گذشتگان ≠ آیندگان

محنت ≠ آسایش

تسلی ≠ آزردن

زوال ≠ هستی

ثابت ≠ سست، بی دوام

تعالی ≠ تنزل

جماعت ≠ فرد

اعتدال ≠ افراط، تفریط

محال ≠ ممکن

کژی ≠ راستی، درستی

کاستی ≠ فزونی
 

سیاوشان

تازه وارد

هم خانواده درس شانزدهم فارسی ششم آداب مطالعه


  1. تَسلّی: تسلیت
  2. جماعت: جمعیّت، مَجمَع، مجموع، جمع
  3. سلاطین: سلطان، سلطنت
  4. رسولان: رسول، ارسال، رسالت
  5. تعالی: علی، عالی، متعالی
  6. اعتدال: عادل، متعادل، معتدل، عدالت
  7. راغب: مرغوب، رغبت
  8. مستمع: سَمع، اِستماع، مُستَمِعین
  9. فاتحه: فتح، فتوح، افتتاح
  10. تکبیر: مُکَبّر، اکبر، کبری
 

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , دانلود آهنگ , امداد ام وی ام
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا